V októbri 2022 sa v obci Varín uskutočnilo referendum o premenovaní Ulice Dr. Jozefa Tisu. Aj keď bolo pre nízku účasť nakoniec neplatné, viac ako 1000 občanov obce hlasovalo za to, aby ulica naďalej niesla meno vojnového zločinca. Celá aféra ukazuje, že o našich dejinách stále nevieme dosť, že v mnohých oblastiach a hlavách stále prevládajú hlboko zakorenené mýty a predstavy.

Vďaka desaťročiam slobodného výskumu v slovenských aj zahraničných archívoch pritom dnes máme o Jozefovi Tisovi a dejinách vojnového štátu k dispozícii množstvo kvalitnej literatúry. Seriózna historiografia má jasno aj v tom, že Tiso bol vojnový zločinec. Množstvo dôkazov, ktoré máme k dispozícii, je ohromujúce. Dokonca je ich viac, než ich bolo v čase povojnových súdnych procesov, v ktorých bol Tiso za vojnové zločiny odsúdený.

Poznatky slovenskej historiografie o Jozefovi Tisovi zhrnul ešte v roku 1998 historik Ivan Kamenec v knihe Tragédia politika, kňaza a človeka. Tisov životopis napísal Kamenec tak, aby bol čo najobjektívnejší. Svoju prácu postavil na poctivom výskume a faktoch. Zároveň však priniesol dobre čitateľný a zrozumiteľný text určený nie len pre odbornú verejnosť, ale aj pre menej náročného čitateľa. Jeho reflexia neskĺzava ani ku glorifikácii či ospravedlňovaniu, ani k zbytočnej démonizácii. Veci však dokázal Kamenec pomenovať pravým menom a jeho životopis stále patrí k tomu najlepšiemu, čo slovenskí historici k osobe prezidenta ľudáckej republiky priniesli. Okrem pozitívneho prijatia v odbornej obci svedčia o kvalite Kamencovej práce aj neustále aktualizované vydania. Naposledy Kamencovu knihu vydalo vydavateľstvo Premedia v roku 2021 a tak je na poličkách kníhkupectiev stále dostupná a aktualizovaná o najnovšie poznatky.

Vzhľadom ku kauze obce Varín a žiaľ očividne aj nedostatočnému všeobecnému povedomiu o dejinách vojnového štátu a istou nevyrovnanosťou s vlastnými dejinami je omnoho aktuálnejšou prácou kniha mladého, no skúseného historika a autora viacerých úspešných kníh Antona Hruboňa. Jeho Mýtus a kult Jozefa Tisa prišiel na knižný trh práve včas, aby zodpovedal na otázku, ako je možné, že sa dodnes na Slovensku stále nájde až príliš veľa ľudí nielen obhajujúcich, ale dokonca velebiacich vojnového zločinca.

Hruboň nenapísal Tisov životopis ako taký. Venuje sa predovšetkým mýtom, ktoré sa okolo neho vytvorili, Tisovmu posmrtnému životu a našim často skresleným názorom na neho. Ukazuje, kde a ako vznikli prvé falošné predstavy o Tisovi ešte v 20. rokoch 20. storočia a ako sa tieto mýty postupne ďalej formovali a silneli v období vojnových rokov. Snáď ešte zaujímavejšou a pre dnešok relevantnejšou je časť pomenovaná „exilové sväté pravdy“, kde autor vysvetľuje prerod starých a vznik nových mýtov, legiend a imaginácií o Tisovi po roku 1945 v prostredí proľudáckeho exilu. Kniha sa potom venuje tomu, ako sa mýtické a mystické obrazy Jozefa Tisa šírili na Slovensku po roku 1989. Nevyhýba sa pritom ani otázke, ako je možné, že rímskokatolícka cirkev na Slovensku sa stále zdráha prijať k Tisovi jasné stanovisko.

Obe knihy sa skvelo dopĺňajú a umožnia čitateľovi získať celistvý obraz o živote i posmrtnom živote Jozefa Tisa. Spolu s knihou amerického historika Jamesa Warda (Jozef Tiso: Kňaz, politik, kolaborant, vyšla vo vydavateľstve Slovart v roku 2018) sú výsledkom desaťročí poctivého výskumu a analýz špičkových expertov. Reprezentujú najnovší výskum a zhŕňajú súčasné poznanie a vedomosti, ktoré o Jozefovi Tisovi máme. V knižniciach tých, ktorí sa o túto problematiku aspoň trochu zaujímajú, by nemali chýbať.

Jakub Drábik sa narodil v Košiciach. Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu (predovšetkým britského a českého fašizmu) a vybranými otázkami z dejín juhovýchodnej Ázie v 20. storočí. Absolvoval niekoľko študijných a výskumných pobytov, v akademickom roku 2012/2013 pôsobil na Oxford Brookes University pod vedením prof. Rogera Griffina, v akademickom roku 2017/2018 zas na Central European University v Budapešti pod vedením prof. Constantina Iordachiho. Momentálne pracuje na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019) a množstva odborných a vedeckopopulárnych štúdií a článkov. Je členom International Association for Comparative Fascist Studies.