Mária Čorejová: Osobnú skúsenosť s výtvarným dielom ťažko nahradiť

9 februára 2021|Komentáre vypnuté na Mária Čorejová: Osobnú skúsenosť s výtvarným dielom ťažko nahradiť

Mária Čorejová (1975) je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a pedagogička. Magisterské štúdium absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Má za sebou niekoľko študijných pobytov v USA a množstvo spoločných aj samostatných výstav.

Milan Maťaš: … svet potrebuje oboje, aj fyziku, aj básne

18 januára 2021|Komentáre vypnuté na Milan Maťaš: … svet potrebuje oboje, aj fyziku, aj básne

Milan Maťaš (1975) pochádza z Giraltoviec. Študoval fyziku a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Prešove. Tvorí, spieva a hrá (najmä) na akordeóne v hudobnom zoskupení Kandráčovci. Pôsobí ako učiteľ fyziky na gymnáziu v Giraltovciach,

Veronika Benikovská: Človek nie je iba tým, kým je teraz, ale aj tým, kým bol

15 januára 2021|Komentáre vypnuté na Veronika Benikovská: Človek nie je iba tým, kým je teraz, ale aj tým, kým bol

V 50-tych rokoch dvadsiateho storočia vyšiel román A. Bednára Sklený vrch a neskôr zbierka noviel Hodiny a minúty. Obe prózy sa vymykali vtedajšiemu charakteru literatúry socialistickému realizmu, ktorý nadobudol schematickú podobu. V emblematických dielach

Markéta Andričíková: Domov je „omamaamansikka“

11 januára 2021|Komentáre vypnuté na Markéta Andričíková: Domov je „omamaamansikka“

Mgr. Markéta Andričíková, PhD. je učiteľka a literárna vedkyňa na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Učí svetovú literatúru a kultúru, no jej najobľúbenejšou pedagogickou aj vedeckou témou je literatúra pre deti a mládež,

Andrea Petrovčinová: Pevne verím, že pozitívne správy majú silnejší náboj než tie negatívne…

3 decembra 2020|Komentáre vypnuté na Andrea Petrovčinová: Pevne verím, že pozitívne správy majú silnejší náboj než tie negatívne…

Andrea Petrovčinová pochádza z Humenného a svoj bakalársky a magisterský titul dokončila v odbore Britské americké štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je manažérkou publicity projektov pre mestskú neziskovú organizáciu Creative Industry Košice. Od roku 2018

Viktor Suchý: Bránime sa zvyšovaním rýchlosti

16 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Viktor Suchý: Bránime sa zvyšovaním rýchlosti

autor fotografie: Róbert Dobrocký Viktor Suchý absolvoval v roku 2003 magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V diplomovej práci Objavovanie pomalosti (pod vedením PhDr. Juraja Briškára,

Nina Kollárová: …poznanie, že písať sa dá skoro o všetkom, prišlo časom

11 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Nina Kollárová: …poznanie, že písať sa dá skoro o všetkom, prišlo časom

Nina Kollárová (1990) študovala učiteľstvo angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala dva študijné pobyty v Prahe a v Katoviciach, čo svedčí nielen

Martin Benikovský: …neexistuje slovenská súťaž, kde by súperili reportáže a recenzie

6 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Martin Benikovský: …neexistuje slovenská súťaž, kde by súperili reportáže a recenzie

Martin Benikovský je učiteľ a aktivista. Študoval na Prešovskej univerzite v Prešove a na Univerzite M. Bela v B. Bystrici. Následne štyri roky pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry na univerzite v Užhorode.

Vanda Rozenbergová: Mňa nepoháňa tragika a dni, keď sa mi nedarí, naopak

14 októbra 2020|Komentáre vypnuté na Vanda Rozenbergová: Mňa nepoháňa tragika a dni, keď sa mi nedarí, naopak

O Vande Rozenbergovej (1971) možno písať obligátne veci, ako napríklad to, že sa narodila v Bojniciach, vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave či to, že vydala kritikou (d)ocenené knihy Vedľajšie účinky chovu

Daniel Pastirčák: Slová strácajú hĺbku a závažnosť, ak nie sú očisťované tichom

8 októbra 2020|Komentáre vypnuté na Daniel Pastirčák: Slová strácajú hĺbku a závažnosť, ak nie sú očisťované tichom

Daniela Pastirčáka (1959) netreba čítajúcej verejnosti predstavovať. Knižne debutoval zbierkou príbehov Damianova rieka (1993), na ktorú nadviazala rozprávková sága Čintet alebo More na konci sveta (2000), Mini mýty (2011), Pontyho hora (2019) a ďalšie.

Miroslav Činčár: Obyčajní ľudia – kartogram komunikácie

25 septembra 2020|Komentáre vypnuté na Miroslav Činčár: Obyčajní ľudia – kartogram komunikácie

„Komunikácia je proces, v ktorom sa Ja stáva sebou samým tak, že sa odhaľuje v druhom.“ (Karl Jaspers) Debutový román Obyčajní ľudia (1976) od americkej spisovateľky, absolventky Michiganskej univerzity v odbore vychovávateľstvo, Judith Guestovej (1936) zaznamenal u čitateľov

Ján Gavura: …človek je stále lovec, aj uprostred civilizácie

24 septembra 2020|Komentáre vypnuté na Ján Gavura: …človek je stále lovec, aj uprostred civilizácie

Ján Gavura (1975) je básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik. V súčasnosti pôsobí ako docent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia.

Daniela Slančová: Dôležitá nie je kniha, ale vzťah

4 augusta 2020|Komentáre vypnuté na Daniela Slančová: Dôležitá nie je kniha, ale vzťah

Daniela Slančová je profesorkou na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií, na Katedre slovenského jazyka. Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä štylistiky, rétoriky a sociolingvistiky. V

Vít Slíva: …poezie se nedá pandemií zastrašit

21 júla 2020|Komentáre vypnuté na Vít Slíva: …poezie se nedá pandemií zastrašit

Vít Slíva (1951) je básnik a pedagóg na Biskupskom gymnáziu v Brne. Študoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor čeština a latinčina. V osemdesiatych rokoch sa okolo neho sformovalo združenie básnikov, ktoré sa zvykne

Patrícia Gabrišová: O pokoji, ktorý hľadáme a nenájdeme

2 júla 2020|Komentáre vypnuté na Patrícia Gabrišová: O pokoji, ktorý hľadáme a nenájdeme

Najstarší umelecký text sveta, Epos o Gilgamešovi, vedie čitateľov za hranice starovekej civilizácie, kde bohovia a hrdinovia tvorili homogénnu súčasť vtedajšieho sveta. Na torzách hlinených tabuliek z mesta Ninive sa rysuje prvé podobenstvo o

Matúš Marcinčin: Chuť zakázaného ovocia

22 júna 2020|Komentáre vypnuté na Matúš Marcinčin: Chuť zakázaného ovocia

Asi to bude pravda, že zakázané ovocie najlepšie chutí. Aký čitateľský zážitok potom ponúkne kniha, ktorá bola zakázaná 166 rokov? Ak by to bola zlá kniha, zaiste by sa na ňu rýchlo zabudlo. Táto

Barbora Kováčová: …je to doba moderná, ale v zmysle čítania kníh doba ľadová

15 júna 2020|Komentáre vypnuté na Barbora Kováčová: …je to doba moderná, ale v zmysle čítania kníh doba ľadová

Barbora Kováčová (1975) je liečebná pedagogička. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje podpore detí od raného veku v rámci výchovy i terapie. Knižne jej doteraz vyšli približne dve desiatky kníh, z najnovších Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Ján Kudlička: Výtvarná a literárna časť je v symbióze, vyživuje jedna druhú

11 júna 2020|Komentáre vypnuté na Ján Kudlička: Výtvarná a literárna časť je v symbióze, vyživuje jedna druhú

Ján Kudlička (1948) je slovenský výtvarník a univerzitný profesor. Po absolvovaní štúdií na VŠVU v Bratislave sa vrátil do rodného Ružomberka, kde pôsobí dodnes. Popri pedagogickej činnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa venuje predovšetkým výtvarnej

Marián Milčák: Vyprovokovať čitateľa k uvažovaniu a zároveň mu dopriať umelecký zážitok

7 mája 2020|Komentáre vypnuté na Marián Milčák: Vyprovokovať čitateľa k uvažovaniu a zároveň mu dopriať umelecký zážitok

Marián Milčák (1960) je slovenský básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg. Debutoval básnickou zbierkou Priestupný rok (1989). Za najnovšiu zbierku Teserakt(2018) získal Prémiu Klubu nezávislých spisovateľov.V spolupráci s Petrom Milčákom preložil výber z

Patrícia Gabrišová: Za všetkým hľadaj ženu

30 apríla 2020|Komentáre vypnuté na Patrícia Gabrišová: Za všetkým hľadaj ženu

Božena Slančíková – Timrava je výnimočný zjav, ktorý v slovenskej literatúre nemožno prehliadnuť. Vznik ženských spolkov v devätnástom storočí a ich postupná rozšírenosť do istej miery podnietila počiatky ženskej emancipácie v Uhorsku. Status ženy

Patrícia Gabrišová: Zoči-voči múrom

30 marca 2020|Komentáre vypnuté na Patrícia Gabrišová: Zoči-voči múrom

„Sloboda je voľba vlastného bytia. Táto voľba je absurdná.“ V citáte francúzskeho filozofa Jeana – Paula Sartra definujeme niekoľko zásadných impulzov jeho filozofického konceptu: slobodnú voľbu, bytie a absurditu. V historickom kontexte medzivojnovej Európy

Gabriela Futová: „Teta, to ste písali o mne.“

3 marca 2020|Komentáre vypnuté na Gabriela Futová: „Teta, to ste písali o mne.“

Gabriela Futová (1971) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2003 pracuje v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove ako metodička a projektová a marketingová manažérka. Z jej autorskej dielne

Katarína Kucbelová: Neberme spisovateľom schopnosť pozorovať

24 februára 2020|Komentáre vypnuté na Katarína Kucbelová: Neberme spisovateľom schopnosť pozorovať

Katarína Kucbelová (1979) je etablovaná slovenská poetka. Pred novelou Čepiec (2019), autorkiným prozaickým debutom, vydala štyri básnické zbierky: Duály (2019), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008) a Vie, čo urobí (2013). Pracuje ako kultúrna manažérka,

Silvia Kaščáková: Ono to ani nie je skúšanie života cez básne, cez texty, ale rovno život

30 januára 2020|Komentáre vypnuté na Silvia Kaščáková: Ono to ani nie je skúšanie života cez básne, cez texty, ale rovno život

Silvia Kaščáková (1976) je poetka, textárka (napríklad pre Katku Koščovú, Komajotu a gospelové kapely) libretistka, prekladateľka... alebo spisovateľka všeobecne (spektrum textov je širšie, než tu uvádzame) a vysokoškolská pedagogička. Vydanie svojej prvej zbierky poézie úspešne zatajuje.

Patrícia Gabrišová: Born to be Wild(e)

29 januára 2020|Komentáre vypnuté na Patrícia Gabrišová: Born to be Wild(e)

Krása ako základná estetická hodnota je predmetom spoločenských diskusií od antiky po súčasnosť. Autor, ktorému sa v príspevku budem venovať, vystihol východisko svojej poetiky v stručnej formulácii: „Vyvolení sú tí, pre ktorých niečo krásneho