Ivan Bohuš: Dni strávené v horách vynahradia všetky nepríjemné situácie

6 mája 2021|Komentáre vypnuté na Ivan Bohuš: Dni strávené v horách vynahradia všetky nepríjemné situácie

Ivan Bohuš (1957) je publicista, fotograf a vydavateľ. Pracuje ako meteorologický pozorovateľ Ústavu vied o Zemi SAV v Skalnatej doline vo Vysokých Tatrách. V roku 1992 založil vydavateľstvo IB Vysoké Tatry, v ktorom vydáva knihy zamerané na tatranskú

Dominika Moravčíková: Nepokoj je asi moja hlavná tvorivá metóda

26 apríla 2021|Komentáre vypnuté na Dominika Moravčíková: Nepokoj je asi moja hlavná tvorivá metóda

Dominika Moravčíková má rada Club Mathé popíjané v ateliéri v Tabačke, marinovaný tempeh bez prílohy a sedačky chesterfield. V čase lockdownu vo voľných chvíľach nahráva chrámové zvuky košického Dómu sv. Alžbety a skladá ich

Igor Smelý: Zdá sa, že sme príbehové tvory a aj svoj život potrebujeme vnímať ako zmysluplný príbeh

20 apríla 2021|Komentáre vypnuté na Igor Smelý: Zdá sa, že sme príbehové tvory a aj svoj život potrebujeme vnímať ako zmysluplný príbeh

Igor Smelý (1967) je klinickým psychiatrom a psychoterapeutom a zároveň pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V odbornej oblasti sa zameriava na etické témy v psychoterapii a

Ivana Gibová: Pre mňa tí moji zúfalci aj pacienti sny stále majú

29 marca 2021|Komentáre vypnuté na Ivana Gibová: Pre mňa tí moji zúfalci aj pacienti sny stále majú

Ivana Gibová (1985) sa narodila, aby provokovala. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FF PU. Debutovala zbierkou poviedok Usadenina (2013), ktorá ako rukopis vyhrala v súťaži Debut 2011 a po vydaní zvíťazila v ankete Debut

Návrat Šľahačkovej princeznej

3 marca 2021|Komentáre vypnuté na Návrat Šľahačkovej princeznej

Marián Andričík (1964) je literárny vedec s hudobným vkusom a záujmom o estetiku piesňového textu. Erik Sikora(1986) alias Džumelec je vizuálny umelec a grafik s pesničkárskym vkusom. Z rôznych uhlov pohľadu hodnotili Šľahačkovú princeznú,

Pavol Sucharek: Dobrá myšlienka je vždy zároveň aj dobrou otázkou

3 marca 2021|Komentáre vypnuté na Pavol Sucharek: Dobrá myšlienka je vždy zároveň aj dobrou otázkou

Pavol Sucharek  pôsobí ako docent filozofie na Prešovskej univerzite. Prekladá z francúzštiny. Vo vydavateľstve Hronka mu vyšli preklady Lévinasa (Štyri talmudické čítania), Baudrillarda (Heslá) a Grosa (Filozofia chôdze). Zaoberá sa najmä súčasnou filozofiou. Profesijne vyše desať

Mária Čorejová: Osobnú skúsenosť s výtvarným dielom ťažko nahradiť

9 februára 2021|Komentáre vypnuté na Mária Čorejová: Osobnú skúsenosť s výtvarným dielom ťažko nahradiť

Mária Čorejová (1975) je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a pedagogička. Magisterské štúdium absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Má za sebou niekoľko študijných pobytov v USA a množstvo spoločných aj samostatných výstav.

Milan Maťaš: … svet potrebuje oboje, aj fyziku, aj básne

18 januára 2021|Komentáre vypnuté na Milan Maťaš: … svet potrebuje oboje, aj fyziku, aj básne

Milan Maťaš (1975) pochádza z Giraltoviec. Študoval fyziku a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Prešove. Tvorí, spieva a hrá (najmä) na akordeóne v hudobnom zoskupení Kandráčovci. Pôsobí ako učiteľ fyziky na gymnáziu v Giraltovciach,

Ako stredoškoláci čítajú Bednárovu Kolísku

16 januára 2021|Komentáre vypnuté na Ako stredoškoláci čítajú Bednárovu Kolísku

Zaujmite stanovisko k Zitiným životným partnerom. Akým vývinom Zita prechádza?   Tereza Jozef Majerský sa vo vzťahu so Zitou správal vyslovene sebecky, nečestne a zbabelo. Chcel sa s ňou iba zabaviť a klamal ju.

Veronika Benikovská: Človek nie je iba tým, kým je teraz, ale aj tým, kým bol

15 januára 2021|Komentáre vypnuté na Veronika Benikovská: Človek nie je iba tým, kým je teraz, ale aj tým, kým bol

Alfonz Bednár: Kolíska V 50-tych rokoch dvadsiateho storočia vyšiel román A. Bednára Sklený vrch a neskôr zbierka noviel Hodiny a minúty. Obe prózy sa vymykali vtedajšiemu charakteru literatúry socialistickému realizmu, ktorý nadobudol schematickú podobu.

Markéta Andričíková: Domov je „omamaamansikka“

11 januára 2021|Komentáre vypnuté na Markéta Andričíková: Domov je „omamaamansikka“

Mgr. Markéta Andričíková, PhD. je učiteľka a literárna vedkyňa na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Učí svetovú literatúru a kultúru, no jej najobľúbenejšou pedagogickou aj vedeckou témou je literatúra pre deti a mládež,

Andrea Petrovčinová: Pevne verím, že pozitívne správy majú silnejší náboj než tie negatívne…

3 decembra 2020|Komentáre vypnuté na Andrea Petrovčinová: Pevne verím, že pozitívne správy majú silnejší náboj než tie negatívne…

Andrea Petrovčinová pochádza z Humenného a svoj bakalársky a magisterský titul dokončila v odbore Britské americké štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je manažérkou publicity projektov pre mestskú neziskovú organizáciu Creative Industry Košice. Od roku 2018

Viktor Suchý: Bránime sa zvyšovaním rýchlosti

16 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Viktor Suchý: Bránime sa zvyšovaním rýchlosti

autor fotografie: Róbert Dobrocký Viktor Suchý absolvoval v roku 2003 magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V diplomovej práci Objavovanie pomalosti (pod vedením PhDr. Juraja Briškára,

Nina Kollárová: …poznanie, že písať sa dá skoro o všetkom, prišlo časom

11 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Nina Kollárová: …poznanie, že písať sa dá skoro o všetkom, prišlo časom

Nina Kollárová (1990) študovala učiteľstvo angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala dva študijné pobyty v Prahe a v Katoviciach, čo svedčí nielen

Martin Benikovský: …neexistuje slovenská súťaž, kde by súperili reportáže a recenzie

6 novembra 2020|Komentáre vypnuté na Martin Benikovský: …neexistuje slovenská súťaž, kde by súperili reportáže a recenzie

Martin Benikovský je učiteľ a aktivista. Študoval na Prešovskej univerzite v Prešove a na Univerzite M. Bela v B. Bystrici. Následne štyri roky pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry na univerzite v Užhorode.

Vanda Rozenbergová: Mňa nepoháňa tragika a dni, keď sa mi nedarí, naopak

14 októbra 2020|Komentáre vypnuté na Vanda Rozenbergová: Mňa nepoháňa tragika a dni, keď sa mi nedarí, naopak

O Vande Rozenbergovej (1971) možno písať obligátne veci, ako napríklad to, že sa narodila v Bojniciach, vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave či to, že vydala kritikou (d)ocenené knihy Vedľajšie účinky chovu

Daniel Pastirčák: Slová strácajú hĺbku a závažnosť, ak nie sú očisťované tichom

8 októbra 2020|Komentáre vypnuté na Daniel Pastirčák: Slová strácajú hĺbku a závažnosť, ak nie sú očisťované tichom

Daniela Pastirčáka (1959) netreba čítajúcej verejnosti predstavovať. Knižne debutoval zbierkou príbehov Damianova rieka (1993), na ktorú nadviazala rozprávková sága Čintet alebo More na konci sveta (2000), Mini mýty (2011), Pontyho hora (2019) a ďalšie.

Miroslav Činčár: Obyčajní ľudia – kartogram komunikácie

25 septembra 2020|Komentáre vypnuté na Miroslav Činčár: Obyčajní ľudia – kartogram komunikácie

Judith Guestová : Obyčajní ľudia „Komunikácia je proces, v ktorom sa Ja stáva sebou samým tak, že sa odhaľuje v druhom.“ (Karl Jaspers) Debutový román Obyčajní ľudia (1976) od americkej spisovateľky, absolventky Michiganskej univerzity v odbore vychovávateľstvo,

Ján Gavura: …človek je stále lovec, aj uprostred civilizácie

24 septembra 2020|Komentáre vypnuté na Ján Gavura: …človek je stále lovec, aj uprostred civilizácie

Ján Gavura (1975) je básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik. V súčasnosti pôsobí ako docent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia.

Daniela Slančová: Dôležitá nie je kniha, ale vzťah

4 augusta 2020|Komentáre vypnuté na Daniela Slančová: Dôležitá nie je kniha, ale vzťah

Daniela Slančová je profesorkou na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií, na Katedre slovenského jazyka. Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä štylistiky, rétoriky a sociolingvistiky. V

Vít Slíva: …poezie se nedá pandemií zastrašit

21 júla 2020|Komentáre vypnuté na Vít Slíva: …poezie se nedá pandemií zastrašit

Vít Slíva (1951) je básnik a pedagóg na Biskupskom gymnáziu v Brne. Študoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor čeština a latinčina. V osemdesiatych rokoch sa okolo neho sformovalo združenie básnikov, ktoré sa zvykne

Patrícia Gabrišová: O pokoji, ktorý hľadáme a nenájdeme

2 júla 2020|Komentáre vypnuté na Patrícia Gabrišová: O pokoji, ktorý hľadáme a nenájdeme

Epos o Gilgamešovi Najstarší umelecký text sveta, Epos o Gilgamešovi, vedie čitateľov za hranice starovekej civilizácie, kde bohovia a hrdinovia tvorili homogénnu súčasť vtedajšieho sveta. Na torzách hlinených tabuliek z mesta Ninive sa rysuje

Matúš Marcinčin: Chuť zakázaného ovocia

22 júna 2020|Komentáre vypnuté na Matúš Marcinčin: Chuť zakázaného ovocia

John Milton: Stratený raj Asi to bude pravda, že zakázané ovocie najlepšie chutí. Aký čitateľský zážitok potom ponúkne kniha, ktorá bola zakázaná 166 rokov? Ak by to bola zlá kniha, zaiste by sa na

Barbora Kováčová: …je to doba moderná, ale v zmysle čítania kníh doba ľadová

15 júna 2020|Komentáre vypnuté na Barbora Kováčová: …je to doba moderná, ale v zmysle čítania kníh doba ľadová

Barbora Kováčová (1975) je liečebná pedagogička. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje podpore detí od raného veku v rámci výchovy i terapie. Knižne jej doteraz vyšli približne dve desiatky kníh, z najnovších Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Ján Kudlička: Výtvarná a literárna časť je v symbióze, vyživuje jedna druhú

11 júna 2020|Komentáre vypnuté na Ján Kudlička: Výtvarná a literárna časť je v symbióze, vyživuje jedna druhú

Ján Kudlička (1948) je slovenský výtvarník a univerzitný profesor. Po absolvovaní štúdií na VŠVU v Bratislave sa vrátil do rodného Ružomberka, kde pôsobí dodnes. Popri pedagogickej činnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa venuje predovšetkým výtvarnej