Ľubica Kepštová: Časopis, ktorý má detského adresáta, sa nedá robiť len od počítača

30 septembra 2022|Tags: , , , |

Ľubica Kepštová je spisovateľka, poetka, redaktorka a prekladateľka. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže (1985 – 1989). Od roku 1989 pracovala

Patrícia Gabrišová: Venované všetkým (ne)prebudeným (aby po nich zostala aspoň machuľa)

12 septembra 2022|Tags: , , , |

Martin Kukučín : Neprebudený K napísaniu príspevku ma inšpiroval článok Ako slovenská medicína prebudila Ondráša Machuľu uverejnený v populárno-odbornom mesačníku Historická revue (3/2022), v ktorom sa Jaroslav Valent a Viktor Hlavatovič  zaoberajú diagnózou endemického

Patrícia Gabrišová: Podoby postáv vo vybraných prózach Jozefa Gregora Tajovského

28 júla 2022|Tags: , |

Predstaviteľ II. (tzv. kritickej) vlny slovenského realizmu, Jozef Gregor Tajovský, v  plnom rozsahu prozaickej a dramatickej tvorby nastavil zrkadlo sociálnym a mravným fenoménom zobrazujúc a akceptujúc postulát škaredosti ako prirodzenú súčasť reality. Využívaný realistický,

Jana Micenková: Nie je nič krajšie, ako spokojné dieťa s milujúcimi rodičmi

13 júna 2022|Tags: , |

Jana Micenková je oceňovaná spisovateľka, režisérka a výrazná súčasť československého kultúrneho priestoru. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro. Na konte má ako scenáristka a režisérka niekoľko úspešných inscenácií. Jej zbierka poviedok Sladký život (2017)

Stanislava Spáčilová: Mechúrik Koščúrik je jedna z najbizarnejších rozprávkových literárnych postáv

12 apríla 2022|Tags: , |

Stanislava Spáčilová je odbornou asistentkou na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií. Zaoberá sa najmä výskumom detskej reči, reči orientovanej na dieťa, disproporčnej komunikácie a reči cudzincov hovoriacich po

Casper Orison: Život sa nedá ovládnuť

11 apríla 2022|Tags: , |

Casper Orison (Ladislav Lipcsei) je autorom dvoch básnických zbierok: Svätým mečom (2017) a Polaris (2021). Pochádza z Rimavskej Soboty, žije v Banskej Bystrici a často cestuje do neprebádaných zákutí duše.   Casper, vykladám karty na stôl: píšeš

Dávid Dziak: Kniha by nemala podceňovať ani preceňovať dieťa, ale rešpektovať ho

11 januára 2022|Tags: , |

Dávid Dziak pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Z. Stanislavová, M. Klimovič) vyšla monografia (K)rok