Toto je Johan.
Johan pracuje v knižnici, no momentálne, tak ako my všetci, z domu.
Hoci má rád ľudí, nesťažuje si.  Zatiaľ.

Cyklus ilustrácií o žabiakovi Johanovi je vytvorený pre potreby portálu Knihy na dosah a Verejnej knižnice Jána Bocatia anonymným slovenským ilustrátorom.