Home-Tag: hodnotenia

„V dobrej knihe je to najlepšie medzi riadkami.” – švédske príslovie

Hodnotené texty autorov: Slavomír S., Katka G., Martin K. Medzi sférami je kratšia sci-fi próza, jej rozprávanie je zasadené do budúcnosti časovo vymedzenej obdobím po celosvetovej prírodnej katastrofe. Ústrednou postavou príbehu je mladý Jo alebo Jom, rozprávač ho opisuje ako neobyčajného človeka – máva zvláštne, opakujúce sa sny plné „hmlistých postáv“, s ktorými vedie konverzácie

Vnútorný svet postáv je dôležitý

Hodnotené texty autorov: Juraj H., Lukáš J., SlovakFox   Iný svet je na prvý pohľad štylisticky bezproblémová próza písaná z pohľadu vševediaceho rozprávača a zároveň hlavnej postavy, vitálnej seniorky Ruženy spomínajúcej na predprevratové obdobie, ktoré podľa nej predstavuje, zjednodušene povedané, „staré dobré časy“. Nostalgia obdobia socializmu sa v Ruženinom rozprávaní spája napríklad s obmedzenou dostupnosťou niektorého tovaru, akým

Aj nadprirodzené musí mať reálny základ

Hodnotené texty autorov: Slavomír S., Peter K., Peter M. Próza Putovanie starého muža Slavomíra S. je ako avizuje autor, úryvkom zo zamýšľanej knihy, čomu zodpovedá aj viditeľný kompozičný zámer – v texte vystupujú viacerí protagonisti, okrem hlavnej dejovej línie sa tu strieda viacero epizód, v príbehu sa prelína niekoľko časových rovín. Udalosti, situácie aj konanie postáv

Šetriť slovami sa vypláca

Hodnotené texty autorov: Dani C., Lenka F., Lukáš J. Dani C. Atribúty ideálnej ženy podľa muža 21. storočia okrúhle prsia > vyberaný slovník nemať názor > nesúhlasiť sexuálny apetít > tajomno podmanivosť > materinský pud hebké ruky > kreatívna myseľ minisukňa > zdržanlivosť stelesnenie túžby > porozumenie nulové nároky > byť milovaná

Tvorba pre deti a dospelých je rovnocenná

Hodnotené texty autorov: Ladislav S., Jozef H., Tereza G. Ladislav S. XXX Detské bunkre ešte nevykradli a stopy v pieskovisku nezmokli hrdzavé ústa hojdačky nehasia smäd po oleji a papierové loďky dostali nový náter za anjeličku môj strážničku nič už nekúpiš. Okom Bezdomovca Zazívaný deň sa skrýva pred slnkom a v kornútku už dostavali iglu fontána

Chceš písať? Čítaj!

Hodnotené texty autorov: Lukáš J., Dani C., Zuzana K. Prozaický text Esencia-nehybnosti Lukáša J. nesie znaky hororového príbehu s tajomstvom. Problematické však je, že sa táto inklinácia prejavuje len na voľbe zápletky a nie pri výstavbe textu (kompozícia, zvládnutie roly rozprávača, gradácia, dialógy). Autorovi sa nedarí vystavať napätie, text je nekonzistentný – nemá jednotnú tonalitu, postavu starca

Pozerať sa na text očami čitateľa

Hodnotené texty autorov: Marco O., Miro M., Karol H. Krátka próza Srdce ako zvon autora Marca O. spracúva príbeh mladého muža Mladena, ktorý prejde duchovným obrátením a telesným uzdravením.  Text zrejme nemá byť rozprávkou, pre ktorú je členenie postáv na dobré a zlé, typické. Skôr má byť realistickým príbehom – v takých však postavy nie sú jednoznačné, veci

Gramatika je základ

Hodnotené texty autorov: Gabriela Z., Kamil K., Andrej K. V krátkej próze Tri šibenice autorky Gabriely Z. formuluje ženská postava príbeh vlastného duchovného obrátenia. Vysoká téma premeny postavy z negatívnej na pozitívnu si však v realisticky ladených textoch ako je tento vyžaduje väčší rozsah (rozsiahlejšia poviedka, novela, román). Inak je to v prípade rozprávkových textov, kde je