Home-Tag: Marmorstein

Sibyl Marmorstein: O hľadaní bohyne v nás

Predkladám vám do pozornosti knihu, o ktorej som sa dozvedela na besede s jej autorkou - hebraistkou a kulturologičkou Tereziou Dubinovou. Na svojej webovej stránke www.oheladom.cz (ktorej názov prekladá ako „červený stan“ a odkazuje na staroveké útočisko menštruujúcich žien), autorka uvádza dva životopisy: občiansky aj astrologický. V prvom sa predstavuje ako profesionálka v odboroch

Sibyl Marmorstein: Vyzrel Dawkins na pánbožka?

Možno si spomínate na môjho synovca – toho, ktorý ma upozornil na STARMUS, fenomén mne dovtedy neznámy. Na potulky za poznaním sme sa tentokrát spolu vybrali do Olomouca na Academia Film – festival vedecko-popularizačných filmov, aby sme tam naživo stretli nikoho menšieho než Richarda Dawkinsa. Vo svojom vystúpení sa venoval – čomu inému, než

Sibyl Marmorstein: Projektant Uršanabi

Nestáva sa, aby som tu do pozornosti predkladala beletristické dielo. Román Projekt Gilgameš mladého českého novinára a prozaika Štěpána Kučeru je ale oprávnenou výnimkou. Je to znovuzrodený stvoriteľský mýtus kombinovaný s mýtom o superinteligencii, filozofický román (hoci rozsahom a formou skôr novela), vedecká fantastika, utópia a dystopia v jednom. Navyše tip na túto knihu

Sibyl Marmorstein: Lež, máš krátke nohy

Irvin Yalom. Čokoľvek vydá, svojich čitateľov nesklame. Je vynikajúci rozprávač, dokáže udržať napätie a nestratiť sa v príbehu. Zároveň je brilantný a štedrý mysliteľ, pričom necháva nahliadnuť do zákulisia stále tajomnej psychoterapie. Lákavo a – napodiv! – kontroverzne. Yalom v knihe Ako som sa stal sám sebou autobiografickým non-fiktívnym rozprávaním rekapituluje svoj život osobný aj profesijný

Sibyl Marmorstein: Ako porozumieť svetu

Myslíte si, že rozumiete svetu? Alebo že sa svet  správa divne napriek tomu, že mu rozumiete? Možno je to tým, že ho máte za taký, akým už nie je. Táto kniha sa vás pokúsi vyviesť z omylu a naučí pár užitočných pravidiel, napr. ako čítať grafy alebo ako neignorovať realitu. Autor Hans Rosling je lekár

Sibyl Marmorstein: Ako sa vynára význam z hudby

Znejúci obraz ľudského vedomia. Posledné útočisko neskazenej emocionality. Oxymoron. Nadbytočné marenie času - aký by bol však život bez nej... Súťaž samoúčelnosti. Takéto a podobné odpovede dostával autor knihy Emanácie hudobnej semiosféry od hudobníkov na svoju anketovú otázku: Čo je hudba? Prekvapujúce bolo, nakoľko respondentom chýbalo pojmoslovie na definovanie toho, s čím s plným

Sibyl Marmorstein: O nástrahách džungle

Daniel Everett bol medzi pôvodné etnikum amazonských Pirahãov vyslaný ako mladý misionár. Namiesto toho, aby ich obrátil na pravú vieru, konvertovali oni jeho. Stalo sa to pomaličky a nenápadne, takže kniha jeho zápiskov je rovnako dobrodružným čítaním o tejto ceste, ako popularizačným antropologickým či lingvistickým spisom. Everett prišiel k Pirahãom vybavený teoreticky, pripomínajúc našich

Sibyl Marmorstein: Stručné histórie včerajška a zajtrajška

Yuval Noah Harari je vizionársky historik, autor dvoch strhujúcich bestsellerov o histórii a budúcnosti ľudstva. Podtitul knihy Sapiens. Stručná história ľudstva je ozvenou titulu iného velikána Stephena Hawkinga - zaslúžene. Harari v nej jasným štýlom popisuje zhustené dejiny sveta, sledujúc pritom tri veľké revolúcie - kognitívnu, poľnohospodársku a vedecko-technickú - a ich vplyv na vývoj človeka

Sibyl Marmorstein: Ako blufovať, že rozumiete matematike

Máte radi matematiku? Ak áno, možno práve vám Matematická kniha už dávno chýbala. Ak nie, čítajte ďalej  - sľubujem, že na vás nestriehne ani jedno číslo alebo vzorec. Riskujete však niečo iné - možno sa necháte inšpirovať, knihu si prečítate (hoci stačí aj listovať alebo náhodne otvoriť) a obľúbite si ju na prvý pohľad.

Sibyl Marmorstein: Naspäť do Babylonu

Na mesiaci autorského čítania som historikovi a jazykovedcovi Martinovi C. Putnovi v diskusii položila otázku, aký je jeho názor na postavenie angličtiny ako svetového jazyka, prípadne jej ďalší osud. Namiesto rozsiahlej odpovede som dostala odporúčanie na knihu Nicholasa Ostlera,  lingvistu a historika z univerzity v Kente: Říše slova. Jazykové dějiny světa. Kniha Říše slova