Home-Tag: odborné články

Stanislava Sivčová: Fenomén Evita (poznámky k slovenskej populárnej literatúre pre ženy)

V súčasnej slovenskej literatúre nájdeme širokú škálu prozaických diel určených čitateľkám. Typicky intencionálne, ženské romány špecifických funkcií (ktorú podľa Petra Libu definujú základné funkcie ako prístupnosť – byť vyjadrovateľom univerzálneho čitateľa, zábavnosť – prezentuje ju kategória dejovosti a pútavosti, poučnosť – zábavne poúčať a poučením zabávať a senzibilnosť – t. j. vzrušivosť ako element textovej organizácie diela a recepčného

Eva Urbanová: Čo je to haiku?

Slovo "haiku" už dnes nepatrí k úplným neznámym. Keď som však pred dvanástimi rokmi hľadala informácie na tému „haiku“, vyhľadávač google sa ma najprv opýtal, či som sa nezmýlila. Dnes vám internet prezradí, že ide o krátku japonskú formu pozostávajúcu z 5-7-5 slabík či žáner japonskej poézie, prípadne sa stretneme so slovom lyrický útvar či nerýmovaná

Gabriel Lukáč: Pozoruhodná novela Jáchyma Topola

Jáchym Topol je jedným zo spisovateľov, ktorí nadväzujú na pomerne silnú tradíciu českého umeleckého undergroundu. Podobne ako u veľkej časti autorov jeho generácie, súčasnej podobe Topolových próz predchádzal pomerne pestrý umelecký vývoj. Do roku 1989 a tesne po revolúcii Topol publikoval prevažne poéziu a piesňové texty pre skupiny Psí vojáci a Národní třída, neskôr sa začal výraznejšie venovať