Radoslav Repický: Prekvapenie

Radoslav Repický je absolventom Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach na oddelení grafiky a Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach v ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. Intuitívne pracuje s odkazmi zo svetovej populárnej tvorby. V jeho prácach je čitateľná dôverná znalosť historických i súčasných polôh komiksového média.