Home-Tag: feminizmus

Katarína Hrabčáková: Podoby a premeny feminínnej identity v súčasnej slovenskej poézii

Dejiny slovenskej poézie písanej ženami sa nevyznačujú kontinuálnosťou, nemožno ich vnímať ani ako premeny básnických programov, avšak je podnetné sledovať tvorbu autoriek tak, ako sa utvárala v priebehu času. Mohli by sme hovoriť o postupnom skladaní individuálnych, spočiatku od seba nezávislých, hlasov do výsledného mnohohlasu. Ženská poézia v minulosti čelila mnohým problémom, nie každé obdobie histórie

Derek Rebro: Šťastie vidí každý inde, no prístup k nemu by mala mať aj každá

Derek Rebro je literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov viedol semináre venované súčasnej poézii, kritike či tvorivému písaniu. Vydal literárnovedné monografie Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), Jej mesto v jeho svete? (2013) a zbierky poézie

Stanislava Chrobáková Repar: 55 – alebo dýchanie na zrkadlo

Subjektívny čas Ako svoje účinkovanie v literatúre vníma žena? V prvom rade je to ustavičné balansovanie na hrane. Aspoň pre mňa. Medzi potrebou zarobiť si na seba, byť samostatná, a potrebou písať a čítať, čo píšu iní. Čiže medzi istotou a neistotou, zodpovednosťou a rozkošou. Keďže som si ako svoju parketu (aj v existenčnom