Home-Tag: komentáre

Domov – cítiť sa dobre spoločne

Do vianočného vydania na tému pokoj sme oslovili aj združenie architektiek, urbanistiek a sociologičiek Spolka, ktoré sa okrem iného zaoberá aj rôznymi podobami a funkciami mesta, priestoru, prostredia. Členky Spolky, Lýdia Grešáková (sociologička), Viktória Mravčáková (architektka, urbanistka) a Kristina Roman (architektka), spoločne diskutovali a pripravili podnetný rozhovor, v ktorom približujú svoj pohľad na domov

Lenka Šafranová: Chlieb a hry, vole!

Podľa jedného z kulturologických prístupov možno na kultúru nahliadať z antropologického alebo z axiologického hľadiska. Kým antropologický pohľad nezohľadňuje hodnotiaci aspekt, axiologické poňatie rozlišuje medzi elitnou (vysokou) populárnou a masovou kultúrou. V ostatných rokoch spojenie ísť za kultúrou, ktoré sa viaže na jej hodnotové chápanie, predstavuje temer nevyčerpateľné pole možností. Ísť za kultúrou sa už nepoužíva len