Trinásty ročník literárnej ceny Anasoft litera priniesol zmenu v štatúte. Vo februári odborná porota z vyše 230 automaticky nominovaných titulov vybrala 10 najzaujímavejších. Teraz ich zúžila na 5, z ktorých  vzíde laureát alebo laureátka aktuálneho ročníka.

 Z desiatky ešte užší výber

Anasoft litera sa dlhodobo snaží propagovať hodnotnú slovenskú prozaickú tvorbu a pracovať s ňou v rámci svojich projektov po celý rok. Po dvanástich ročníkoch sa organizátori rozhodli pristúpiť k zmene štatútu. Simona Fochlerová, organizátorka ceny tento krok vysvetľuje nasledovne: „Na základe spätnej väzby viacerých členov porôt v posledných ročníkoch sme začali hľadať model, ktorý by najlepšie zodpovedal hodnotovo premenlivej a z roka na rok hustnúcej literárnej produkcii. Rozhodli sme sa pridať ešte jeden krok v hodnotení porotou, a tak poukázať aj na umelecko-hodnotové rozdiely v samotnej desiatke. Porota vybrala, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, desať najlepších kníh zo zoznamu automaticky nominovaných titulov, ktorým sa venujeme po celý rok ako doteraz. Pár dní pred vyhlásením laureáta ich zúžila na päť, akoby crème de la crème slovenskej prózy vydanej v roku 2017.” Od užšieho výberu finalistov si Fochlerová sľubuje konkrétnejšie predstavenie a reflektovanie stavu hodnotej súčasnej slovenskej pôvodnej prozaickej literatúry.

Finálová päťka Anasoft litera 2018

Aktuálna odborná porota v zložení literárny vedec Zoltán Rédey, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, literárny kritik a redaktor Derek Rebro, literárny kritik, publicista a prekladateľ Patrik Oriešek vybrali z desiatky Anasoft litera 2018 týchto päť finalistov (v abecednom poradí):

  • Farkašová, Etela: Scenár, Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2017
  • Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
  • Modrovich, Mária: Flešbek, Drewo a srd / VLNA, 2017
  • Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017
  • Vilikovský, Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Vyhlásenie prvej finálovej päťky v histórii tejto ceny sa uskutočnilo naživo 3. 9. 2018 poobede v Rádiu Devín. S desiatkou Anasoft litera organizátori pracujú po celý rok. Autori a autorky sa zúčastňujú množstva literárnych besied, diskusií a čítaní po celom Slovensku. Zároveň sa všetkým desiatim nominovaným autorom vyrobili aj krátke videoportréty, ktoré odvysiela RTVS. Všetkých desať kníh stále súťaží v Cene čitateľov Anasoft litera, elektronické hlasovanie je otvorené do 19. septembra, kedy sa uskutoční aj slávnostný ceremoniál odovzdávania cien Anasoft litera v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Rádio Devín aj tento rok z neho prinesie priamy prenos.

Po prvýkrát dostane laureát ceny okrem šeku na 10 000 eur aj hmotnú cenu. Ide o tzv. bookend, teda ťažidlo na knihy, ktoré sa dáva na poličku, aby knihy nepopadali. Je to symbolické, lebo je ťažké ako hodnotná slovenská literatúra. Celé je z betónu so vsadenými kryštálmi v tvare loga Anasoft litera, ktoré z neho vytŕčajú tak, ako by malo vytŕčať a svietiť to málo vzácnych slovenských kníh medzi tým množstvom vydaných titulov, ktoré ich prevažujú. Na mieru nám ho vyrobilo české štúdio FAKTICKY,” spresňuje Fochlerová.

Zdroj: Anasoft Litera