Literárny Zvolen začal už svoj 29. ročník. Táto celoslovenská literárna súťaž aj v roku 2023 ponúka výhercom hlavnej ceny dlhodobý mentoring a tvorivý pobyt vo Zvolene spestrený bohatým sprievodným programom.

Literárny Zvolen 2023 otvoril svoje prihlasovanie. Traja autori alebo autorky – jeden v každej súťažnej kategórii –  môžu získať svojho vlastného mentora, ktorý im bude pridelený na mieru. Pod mentorským odborným vedením tak budú následne pracovať na svojich textoch. Tento program prináša súťaž už tretím rokom a ohlasy od účastníkov sú veľmi pozitívne.

,,Mentoring mi pomohol zistiť akým spôsobom o svojej tvorbe premýšľam, a tým som sa naučila nové nápady lepšie uchopiť a zužitkovať. Ľudsky sme si skvele sadli a zo stretnutí som vždy odchádzala inšpirovaná a pochopená,“ hovorí Dorota Hinštová, víťazka hlavnej ceny v kategórii Poézia z roku 2022, ktorá tvorila pod poetkou Máriou Ferenčuhovou. ,,Mnohé texty nadobudli podobu, ktorá by mi prvotne samej nikdy nenapadla, za čo som veľmi vďačná,“ dodáva Dorota.

Súčasťou Literárneho Zvolena je aj víkendový literárny festival, na ktorý je pozvaná tridsiatka najlepších autorov a autoriek. Počas troch dní dostávajú od poroty spätnú väzbu na zaslané texty, majú možnosť rozvíjať sa na rôznorodých tvorivých workshopov a zúčastniť sa verejného sprievodného programu v podobe besied s etablovanými slovenskými autormi či koncertu. Svoje priestory pre všetky tieto aktivity poskytuje spoluorganizátor podujatia Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen vo svojej novorekonštruovanej budove a Mesto Zvolen, ktoré je partnerom podujatia.

Porota sa skladá z etablovaných autorov či odborníkov pre danú literárnu oblasť, v žánrovej tvorbe bude hodnotiť Martin Hatala, Juraj Búry a Alexandra Pavelková. Pozvanie do poroty prijal aj renomovaný slovenský prozaik Balla, ktorý bude hodnotiť kategóriu Próza. Spolu s ním budú hodnotiť aj poetka a prozaička Dominika Moravčíková a Weronika Gogola, porotkyňa ceny Anasoft Litera 2022, ktorej kniha o Slovensku Ufo nad Bratislavou (Absynt, 2023) dorazila nedávno do kníhkupectiev. Porotovskú sedmičku dotvára poet a literárny kritik Viliam Nádaskay.

Do súťažnej časti sa môže prihlásiť ktokoľvek od 15 rokov v troch kategóriách – Próza, Poézia a Žánrová próza. Posledná spomenutá pribudla k súťaži minulý rok ako reakcia na absentujúce cieľavedomé vzdelávanie autorov a autoriek žánrových literárnych textov na Slovensku. Národné osvetové centrum, ktoré je spoločne s Podpolianskym osvetovým centrom hlavným organizátorom podujatia, sa venuje vzdelávaniu neprofesionálnych autorov a autoriek všetkých druhov umenia.

Uzávierka súťaže je 31. marca a ako hovoria organizátori – prihláste svoje texty do Zvolena!

Zdroj: Národné osvetové centrum