Motto vyhlásenia novej slovenskej vlády znie:

„Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“.

Aj z tohto hesla je cítiť, že pokoj, konečne pokoj, je cieľom snaženia mnohých ľudí na Slovensku, inak by si to politici nedali do hesla. Moderné Slovensko by pokojne mohlo mať aj iné heslo, napríklad „Európskejší, tvorivejší a zaujímavejší život na Slovensku“. Európskejší môže pokojne znamenať lepší, teda taký, aký je v Nemecku, či vo Švajčiarsku, ako nám svojho času Mufti sľuboval – teda ten život, po ktorom sme očkom hádzali spoza železnej opony, ktorá nás desaťročia od neho oddeľovala.

Ale už si nie sme istí, či slovo POKOJ znamená pre ľudí to isté.

„Dajte mi všetci pokoj“, vykrikuje matka rodiny, keď niečo od nej chcú všetci príslušníci rodiny naraz. Vlastne chce, aby oni nechceli od nej neustále služby, rady, pozornosť, teplé jedlo, vyžehlené oblečenie a najmä jej čas. A ona by si tak rada našla tichý kútik a mohla byť sama so sebou aspoň hodinu.

„My chceme konečne pokoj, nech všetko ostane tak, ako to bolo v našom detstve na hornom konci“, volajú v každých voľbách starí, opustení ľudia, ktorých deti odišli do miest alebo do zahraničia a nechali ich samých. Prežili vojnu, päťdesiate roky, sedemdesiate, zmeny v deväťdesiatych a už sú unavení. A najmä, cítia sa byť osamelí.

„Izolujme naše Slovensko od hnusného a zahnívajúceho Západu, aby sme sa nemuseli nič nového učiť, ani tá angličtina nám nejde, zostaňme si len sami pre seba, potrebujeme predsa pokoj“, vykrikujú provinční politici, a možno budú mať aj úspech a podarí sa im zastaviť rozvoj vlastnej vlasti v mene iluzórneho pokoja. Mladé talenty budú síce zo Slovenska utekať, lebo takýto pokoj žiaden mladý človek neznesie. A starnúci rodičia ďalšej generácie zostanú sami a budú nariekať, aby im všetci dali už pokoj.

To je to Perpetum mobile Slovenska!

Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, poľská spisovateľka Oľga Tokarczuk napísala:

„Ľudstvo, ktoré sa tisícročia stále rozvíja – sa stále bojí toho, čo sa ešte nestalo, preto si vymyslelo niečo, čo neexistuje – stabilitu, pokoj, žiadne zmeny a snaží sa každú novú generáciu presvedčiť, že to, čo je večné  a nemení sa, je dokonalé“.

Magda Vašáryová – slovenská herečka a diplomatka