Dve oči, dve ruky, dve komory srdca, dve hemisféry mozgu… ale aj dve na seba voľne nadväzujúce časti jednej knihy nazvanej DIAGNÓZA L: Cesta okolo hlavy – básňou & Kníhkolotoč. Autorka v nej, krok za krokom, premyslela svet knihy (pred jej narodením i po ňom – optikou „druhého života knihy“) a podala o tom svoju správu na 222 stranách. Prístupným jazykom poukazuje na komplikovanosť i komplexnosť takých fenoménov, akými sú reč a text, text a kniha, kniha a kultúra, kultúra a spoločnosť, spoločnosť a jednotlivec… z pohľadu autorského, edičného, vydavateľského, producentského a manažérskeho, ale aj čitateľského. Ich vzájomné interakcie sa do nás premietajú – a my do nich – spôsobom, aký si sami zvolíme či aký vyznávame. Ale aj aký dopustíme, keď sa (ľudsky, mysliteľsky, kreatívne, sociálne) opúšťame v službe kapitálu/konzumu a moci…

Súvaha rozkročená nad štyrmi desaťročiami a tromi kultúrno-geografickými priestormi spisovateľkinho účinkovania v literatúre nemá jednoduchý odpich, priebeh, ba ani istý výsledok: óda na život sa mení na ódu na smrť, sloboda tvorby sa postupne rozpúšťa v diktáte účelu a predstavitelia tzv. elít menia našu krajinu na „krajinu bohatých barbarov“, ktorá si svoju postupnú potupnú premenu neuvedomuje – prípadne nepripúšťa…

Kniha sa vyznačuje nielen kritickou reflexiou, ale aj jemnou prácou so symbolickými a poetickými významami, ktoré si na Slovensku tak radi nevšímame, a tiež vyjavovaním presahu či zmyslu (nezávislej) literatúry a kultúry. Zmyslu, ktorý by nás mohol – ako spoločenstvo – 150 rokov po historicky prvých pokusoch obrodiť, kultúrne a civilizačne povzniesť: zachrániť pred sebou samými.

 

Stanislava Chrobáková Repar je poetka, spisovateľka a esejistka, prekladateľka, literárna vedkyňa a vydavateľka. Píše dvojjazyčne, v slovenčine aj slovinčine, žije medzi rodnou Bratislavou a Ľubľanou, od roku 2016 aj fínskou Raumou. V literatúre pôsobí už štyri desaťročia, píše poéziu, prózu, eseje aj vedecké monografie, vo svojich odborných a esejistických knihách sa systematicky venuje otázkam kultúry, literatúry a rodových a/symetrií. Na Slovensku založila a vedie literárny štvrťročník FRAKTÁL s podtitulom Literatúra horizontálne a vertikálne.

Stanislava Chrobáková Repar

DIAGNÓZA L

Fraktál, o.z., 2020 / edícia sophia 01

Vydanie knihy z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.