Svetom COOLtových kníh pre deti. 100+1 tipov pre teba a pre mňa
Svetom COOLtových kníh pre násťročných. 100+1 tipov pre teba a pre mňa

Koncom roka 2023 vyšli na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove dva originálne slovníky pod názvami Svetom COOLtových kníh pre deti. 100+1 tipov pre teba a pre mňa a Svetom COOLtových kníh pre násťročných. 100+1 tipov pre teba a pre mňa. Slovníky zaujímavo predstavujú 100+1 tipov na podnetné knihy pre deti/násťročných.

Sú adresované dospelým (učiteľom, knihovníkom, kníhpredajcom, rodičom, resp. všetkým, ktorí pracujú s deťmi či mládežou), ktorí potrebujú pomôcť s nájdením vhodnej knihy pre svojich zverencov. Zároveň sú určené aj deťom/násťročným, ktoré/í si v daných slovníkoch môžu samy/i hľadať ideálnu knihu na čítanie pre seba.

Okrem printovej verzie, ktorú si záujemcovia budú môcť čoskoro zapožičať aj vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, sú slovníky dostupné aj online v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove:

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dziak3
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dziak4

Publikácie sú hlavným výstupom grantového projektu KEGA 005PU-4/2021 Zlatý fond literatúry pre deti a mládež (100 plus 1 najlepších kníh pre deti – 100 plus 1 najlepších kníh pre násťročných), preto sú nepredajné. Ich editori ale pracujú na dotlači, aby sa slovníky dostali ku každému, kto o ne bude mať záujem.

Ideálnym stavom, ktorý si autorský kolektív želá, by bolo, keby v každej knižnici bolo dostupných niekoľko kusov a v každej triede základnej školy jeden kus v triednej knižničke, aby si žiaci mohli v slovníku voľne listovať, čítať a hľadať knihu na mieru podľa svojich čitateľských preferencií.

Zdroj: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove