Home-Tag: eseje

Matúš Marcinčin: Dar a tajomstvo nepochopenia

(Medzi vierou, neverou a interpretáciou) Miesto náboženskej (ne)viery v živote spisovateľov, básnikov a dramatikov je vo všeobecnosti rešpektované ako relevantný fenomén pri zmocňovaní sa ich diela. Je však viera a nevera relevantnou skutočnosťou aj na strane čitateľa ako autora interpretácie toho-ktorého umeleckého textu? Prvé slovenské vydanie Chestertonovho románu Muž, ktorý bol Štvrtok vyšlo s podtitulom ... zlý

Juraj Briškár: Plávanie

Predstava nekonečnej šírky a mnohosti vesmíru je výsledkom do krajnosti vystupňovanej kombinácie namáhavého tvorenia a slobodného sebauvedomovania. Franz Kafka Pobyt vo vode, osobitne v morskej vode, ktorej zloženie pripomína plodovú vodu, má vedľa praktických dôsledkov aj svoj archetypálny rozmer. O tom, že je to tak, sa možno presvedčiť počas letných mesiacov. Akonáhle sa oteplí,

Juraj Briškár: Bezdôvodné šťastie

Medzi tie najzvláštnejšie medicínske zákroky patria operácie mozgu. Pacienti bývajú počas nich pri vedomí, žartujú s chirurgickým tímom, niekedy dokonca hrajú na gitaru. Čosi také je možné preto, lebo tento orgán, ktorý inak dbá o to, aby ani ten najmenší vonkajší podnet nezostal bez odozvy, sám bolesť vôbec nepociťuje. Zdá sa, že všetky špendlíky

Juraj Briškár: Jeden a jeden nie je dva

Počas rokov sa vedomie postupne zaplní množstvom významov. Rad poznatkov z rôznych vedných odborov si osvojujeme systematicky a zároveň nezúčastnene ako násobilku alebo básne memorované na hodinách literatúry. Výsledkom je suma vedomostí, ktorými disponujeme, aj keď sme k nim sami nemuseli dospieť. Cenou za túto istotu je strata vedomia o tom, že je iba

Marta Součková: O smrti a/v literatúre alebo Čo práve čítaš, smrť?

Hovorí sa, že keď dieťa, každé v inom veku a svojským spôsobom, začne uvažovať o smrti, prekračuje pomyselný prah dospelosti. Na zdanlivo triviálnu (nielen) detskú otázku, prečo musíme zomrieť, nevieme uspokojujúco odpovedať, azda preto, že by sme museli pripustiť nezmyselnosť nášho života, neodvratne, i podľa M. Maeterlincka, smerujúceho k jedinej istote, smrti: „V našem životě a v našem světě

Silvia Kaščáková: Nenapíš meno Božie darmo, básnik!

(alebo o úskaliach pri tvorbe „duchovnej“ poézie) Napadá mi hneď ďalší názov tejto eseje (ako variant názvu knihy J. Urbana) Utrpenie kresťanského poeta, vzniká tú istá irónia aj priliehavosť. Problematika náboženského, duchovného, spirituálneho a podobného motívu v poézii (všetky tieto prívlastky tu budem používať ako synonymá) je rozsiahla a venujú sa jej viacerí autori. Náboženské

Stanislava Chrobáková Repar: 55 – alebo dýchanie na zrkadlo

Subjektívny čas Ako svoje účinkovanie v literatúre vníma žena? V prvom rade je to ustavičné balansovanie na hrane. Aspoň pre mňa. Medzi potrebou zarobiť si na seba, byť samostatná, a potrebou písať a čítať, čo píšu iní. Čiže medzi istotou a neistotou, zodpovednosťou a rozkošou. Keďže som si ako svoju parketu (aj v existenčnom