Home-Tag: história

Jakub Drábik: Slovenskí historici dokazujú, že aj ťažké historické témy sa dajú podať zaujímavo

Komunikácia vedeckých poznatkov a zložitých teórií navonok, smerom k laickej verejnosti, je ťažký koníček. Autorky a autori, ktorí sa na túto úlohu podujmú sú ako ekvilibristi, chodiaci po tenučkom lane natiahnutom nad priepasťou neúspechu, odmietnutia a kritiky. Vychýliť ich pritom môže ako vánok prílišnej zložitosti podaných informácií, tak aj vietor vedeckej nepresnosti. Zápasia s výzvou, ako pretaviť zložité koncepty

Jakub Drábik: Súčasné krízy pohľadom slovenských vedcov a vedkýň

Slovenská historická veda a archeológia neustále dokazujú, že majú čo povedať aj k aktuálnemu vývoju a súčasným krízam. Krízy ako epidémie či zmeny klímy nie sú totiž ničím novým a ľudstvo sa s nimi muselo vyrovnávať prakticky počas celej svojej existencie. Obe výrazne ovplyvnili vývoj starých civilizácií a neraz spôsobili ich kolaps. Dve knihy, z ktorých jedna sa zameriava

Heroický príbeh česko-slovenských legionárov v Rusku

Pri príležitosti výročia vzniku Československa prinieslo Vydavateľstvo SLOVART publikáciu Veľký sen dvoch malých národov s podtitulom Česko-slovenské légie v Rusku a vznik prvej republiky. Rovnako ako pri knihe Jozef Tiso od J. M. Warda, aj v tomto prípade ide o fascinujúci pohľad amerického vedca na kľúčové míľniky našich dejín. Americký novinár a politológ Kevin J. McNamara sa vo svojej

„…pre mladých poetov je jedinou prospešnou vecou slovesnosť a kaviareň“ alebo o Košických dostaveníčkach s Dankou Kušnírovou

Dana Kušnírová (1988) sa narodila v Košiciach. Pôsobí ako doktorandka na Katedre histórie UPJŠ v Košiciach a je tiež spoluzakladateľkou spoločnosti HistoricKE. V spoluautorstve pripravila knihy Hotel Bankov (2015), Košické dostaveníčka (2016) a dva historické kalendáre, ku ktorým čoskoro pribudnú štyri nové publikácie. Si spoluzakladateľkou združenia HistoricKE. Môžeš ho predstaviť? HistoricKE sme založili spolu s kolegom Petrom Annom z Archívu