Pri príležitosti výročia vzniku Československa prinieslo Vydavateľstvo SLOVART publikáciu Veľký sen dvoch malých národov s podtitulom Česko-slovenské légie v Rusku a vznik prvej republiky. Rovnako ako pri knihe Jozef Tiso od J. M. Warda, aj v tomto prípade ide o fascinujúci pohľad amerického vedca na kľúčové míľniky našich dejín.

Americký novinár a politológ Kevin J. McNamara sa vo svojej publikácii zaoberá okolnosťami, ktoré za prvej svetovej vojny predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Zameriava sa najmä na dva kľúčové, navzájom prepojené faktory – diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením T. G. Masaryka a dramatickú epopeju česko-slovenských légií v Rusku. Autor sleduje anabázu legionárov z Ukrajiny cez Sibír do Vladivostoku, pričom vyzdvihuje ich hrdinstvo, vojenské umenie a význam pre vznik nového štátu. Pútavo napísané dielo s bohatým odkazovým aparátom približuje udalosti, ktoré sú u nás ešte stále pomerne málo známe.

Publikácia, ktorú do slovenčiny preložil Peter Fridner, má pozitívne ohlasy medzi domácimi aj zahraničnými recenzentami:

„Fascinujúci príbeh česko-slovenského zahraničného odboja za prvej svetovej vojny a predovšetkým jeho vojska neprestáva priťahovať pozornosť ani po sto rokoch. Amerického noviná­ra a politológa Kevina J. McNamaru zaujal natoľko, že sa sám vydal na cestu po stopách česko-slovenských légií na Sibíri. Výsledkom jeho bádateľského úsilia je kniha Veľký sen dvoch malých národov. Hoci slovenský i český čitateľ má k tejto téme dostatok starších i najnovších prameňov, publikácia Kevina J. McNamaru sa medzi nimi nestratí. V mnohých ohľadoch to­tiž poskytuje pohľad ‚z iného uhla‘ a niektoré otázky kladie inak ako ‚domáci‘ autori, čo je vždy zaujímavé a inšpiratívne.“

PhDr. Dušan KOVÁČ, DrSc., historik a spisovateľ

„Nadaný rozprávač a rozhľadený zahraničnopolitický analytik Kevin J. McNamara vytvoril úžasné historiografické a zároveň dobrodružné dielo. Kniha Veľký sen dvoch malých národov je napínavým príbehom o tom, ako vďaka malému počtu od­hodlaných jednotlivcov vznikol uprostred vojnového chaosu a revolúcie celkom nový štát.“

John F. LEHMAN, bývalý minister vojnového námorníctva a člen Komisie pre vyšetrenie udalostí z 11. septembra 2001

O autorovi

Kevin J. McNamara je vedeckým pracovníkom vo filadelfskom Výskumnom ústave zahraničnej politiky, predtým v tejto inštitúcii pôsobil ako redaktor a prispievateľ štvrťročníka Orbis: A Journal of WorldAffairs. Krátko po páde Sovietskeho zväzu sa vydal po stopách česko-slovenských légií v Rusku a po návrate získal prístup k osobným výpovediam legionárov, ktoré tvoria základ tejto knihy. Žije a pracuje vo Filadelfii.

Zdroj: Slovart

Publikované: 13/11/2020