Stanislav Rakús je dvojnásobným laureátom literárnej ceny Anasoft litera. Prvý raz si prevzal ocenenie v roku 2010 za knihu Telegram. V stredu 26. októbra získal cenu Anasoft litera za zbierku próz Ľútostivosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.

O lauretáovi konsenzuálne rozhodla odborná porota, ktorú tento rok tvorili: germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka a rodová expertka Jana Cviková, poľská prekladateľka a spisovateľka Weronika Gogola, literárna vedkyňa a pedagogička Tamara Janecová, redaktor, literárny kritik a prekladateľ Gábor Csanda a literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík.  Vybrať tú najlepšiu z piatich kvalitných prozaických diel bola pre nich neľahká úloha.

„Ocenená kniha Ľútostivosť obsahuje okrem titulnej poviedky ďalšie štyri prózy s príznačnými názvami Dom na Agátovej uliciCintorínska štvrťOhrozenieOlivovozelené sako – ich spoločným menovateľom je prívetivá ľudskosť. Rakús zobrazuje postavy z rozličných pomerov v bežných i vysoko problémových životných situáciách spôsobom, ktorý akoby v sebe syntetizoval baladicko-tragickú tonalitu jeho prvých próz, tu prítomnú v častých motívoch smrti, a humorno-groteskné ladenie jeho neskorších textov, často prinášajúcich oslobodzujúci smiech,“ približuje svoje rozhodnutie odborná porota a ďalej dodáva. To všetko sa deje s typicky rakúsovskou štylistickou vynaliezavosťou, vďaka ktorej sa čítanie jeho textov stáva výnimočným zážitkom. Cenné u Stanislava Rakúsa je aj to, že v zrelom prozaickom veku sa oproti predošlým textom dokázal vo svojej poetike posunúť na novú úroveň.“

Stanislav Rakús pôsobí v súčasnosti ako emeritný profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Debutoval novelou Žobráci (1976). Neskôr mu vyšla zbierka poviedok Pieseň o studničnej vode (1979), novela Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), román Excentrická univerzita (2008), kniha poviedok Telegram (2009), za ktorú získal cenu Anasoft litera v roku 2010 a poviedkový súbor Fáza uvoľnenia (2013). Ocenená kniha Ľútostivosť vyšla v roku 2021. Stanislav Rakús napísal aj knihu humorne ladených rozprávok pre deti Mačacia krajina (1986). Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Mnohé z jeho kníh boli preložené. Je aj autorom niekoľkých literárno-vedných publikácií.

Laureát ceny Anasoft litera 2022, Stanislav Rakús, získal cenu honorovanú sumou 10 000 eur a zároveň hmotnú cenu od dizajnéra Šimona Galanského, ktorá je v podobe typického formátu prozaickej knihy “130 x 205” mm. V strede objektu je kruhový otvor. Ten predstavuje okno do minulosti, ale aj pohľad do budúcnosti. Ako prezradil samotný dizajnér: „Ocenenie je bod v čase, ktoré zhmotňuje dosiahnuté úsilie a snahy autora. Je to zároveň míľnik alebo bodka na konci vety.”

Okrem hlavného ocenenia bola opäť udelená aj Cena čitateľov a čitateliek, ktorú tento rok získal Lukáš Onderčanin a jeho dokumentárny román Utópia v Leninovej záhradez vydavateľstva Absynt. Podľa slov porotkyne Weroniky Gogola: „Je to kniha, ktorá síce vychádza z ‘non-fiction’, ale zároveň je vyrozprávaná ako dobrodružný román na veľmi vysokej literárnej úrovni.“ Slovenský novinár Lukáš Onderčanin vo svojom dokumentárnom románe ponúka príbeh družstva Interhelpo, ktoré vzniklo v ďalekom Kirgizsku, aby pomohlo pri budovaní Sovietskeho zväzu. Z čriepkov mnohých ľudských osudov skladá pútavú mozaiku celej existencie československej komúny pod štítmi Ťanšanu, ktorá si medzi rokmi 1925 a 1945 zažila ťažké chvíle neľahkých začiatkov, obdobie rozkvetu, malé i väčšie vzbury ako aj definitívny rozklad. Je to kniha nielen o sile agitácie, ale aj o skutočnej moci nezničiteľných snov. „Dnes si vieme zistiť, čo sa dialo v Kirgizsku alebo ako vyzerá hocijaká destinácia, kam ideme na dovolenku alebo na cestu. Ale títo ľudia neboli ani vo väčšom meste, ani v hlavnom meste a vybrali sa mesiac vlakom do úplne iného sveta,“ prezradil autor v rozhovore, ktorý pre cenu Anasoft litera natočila režisérka Hana Hančinová.