Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhlásila už 40. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1983. Pri jej zrode stála poetka Anna Ondrejková a dlhoročným porotcom bol básnik Ivan Laučík. Počas rokov existencie súťažou prešli viacerí autori, ktorí neskôr vydali aj vlastné knihy. Spomeňme Jána Púčeka, Alenu Sabuchovú, Zuzanu Líškovú, Katarínu Džunkovú, Petra Bilého, Petra Cibáka a mnohých ďalších.

Porotkyňa ostatného ročníka Silvia Kaščáková v predhovore zborníka najlepších prác Výhonky napísala: „Súťaž Krídla Ivana Laučíka vie sprostredkovať literárnu atmosféru… Spájali nás básne a poviedky autoriek a autorov rôzneho veku z rôznych kútov Slovenska. Tvorba vytvorila medzi nami blízkosť, príbuzenstvo. Ak si požičiam názov básnickej zbierky Ivana Laučíka z roku 1970, napíšem – Sme príbuzní na začiatku. A to vôbec nie je zlá správa.“

Radi vytvárame priestor na spätnú väzbu pre ľudí, ktorí písaním skúšajú hranice sveta, sú schopní pretaviť do slov súradnice vnímaného, prežitého. Ak máte o také stretnutie záujem, prihláste sa do Krídel Ivana Laučíka 2022.

Zdroj: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého