Ak chcete, aby vaši drobci spoznali dopravné prostriedky, na ktorých ľudia jazdia, lietajú a plávajú, či dopravné prostriedky využívané pri záchranných akciách, na stavbe alebo farme, predstavujeme vám leporelo, kde sa to obrázkami dopravy len tak hemží.

Táto detská obrázková knižka je koncipovaná prehľadne, s množstvom ilustrácií a jednoduchým textom. Oboznamuje deti so šiestimi oblasťami, kde sa môžu stretnúť s dopravnými prostriedkami: V meste, Na stanici, Záchranné akcie, Na stavbe, Na farme a Na letisku.

Každej sfére sú venované štyri strany, ktorých súčasťou je veľká ilustrácia, krátky text so základnými informáciami o danom mieste (Aké dopravné prostriedky tam nájdeme? Ako fungujú? Na čo sa používajú?), otázky (ponúka sa možnosť komunikácie rodiča s dieťaťom o danej téme), jednoduchá úloha pre deti (hľadanie nejakej veci na obrázku) a taktiež dvojstrana plná farebných ilustrácií dopravných prostriedkov s popismi.

Knižka hravou formou predstavuje základné informácie o doprave s hlavnými faktami a množstvom obrázkov. Umožňuje individuálny prístup rodiča k učeniu dieťaťa o svete okolo. Vďaka leporelu sa rozvíja jeho postreh, keď hľadá rôzne častí obrázka či odpovedá na otázky na danú tému. Farebné ilustrácie ich udržiavajú v pozornosti a nadšení učiť sa nové a nové slovíčka, čo je aj hlavným cieľom knihy – obohatiť slovnú zásobu dieťaťa.

Zdroj: Matys