geomorfémy

obrastené machom / vo vysokej tráve
priehlbiny / zverou opustené ležoviská / vychladnuté
skrýše / neobývané brlohy alebo vychodené miesta

na okrajoch polí / nevýrazné / za dedinami
pri jazerách a blízko rieky / všade sa zakrivujú
texty / ich organické / členité povrchy

 

 

kódy / šumy a kontexty

sinice v domovských vodách / fytoplanktóny / prírodné šumy
v hájoch lesoch a lúkach / mnohoslabičné

lebo veľké ucho načúva / rečiam / ich meandrovým formám
praorganizmom a ich dátovým tokom: prekódovaniam

krajinou odpočúvané dialekty / stále nehmotné
mýticko – archetypálne / zosieťované hladiny / vedomia

 

 

územia / výskumy / nerovnosti

topografia: Černiny / Zelené pleso / naše telá a bralá
presvitajúce cez Kamenicu / cez Javorie / prázdne
Ľaliové sedlo / potichu pretekajúce Čerešňové potoky

topografický výskum / ako prahneme / po ustálených
pôdach a ony prahnú po našej krvi / vzlínanie / odreté miesta
neustále zachytávanie sa o / geotextúry / v snahe splynúť

zarásť alebo prerásť pomedzi / priradiť mená do katastrov
urobiť záznam do podloží / umelo osídliť / pamäťové miesta
sa pomaly zapĺňajú

 

 

beskurdia*

náš dialekt / stará goralčina / vypovedá o nás
odľahlejších:

pomenuje nehostinné / surové / páchnuce i mŕtve
chýbajú však slová pre intímne

„na kraji záhrady vyrástla jabloň / mala biele kvety
červené jablká / no nemá ich kto trhať“**

naša vrava / rýdza goralčina / to sú zvuky z hlbín
pády do žihľavy / triesky v prstoch / na kameňoch
rozrazené pery

„končiny / zelené smrečiny / striebristé potoky
opúšťaš ich / vieš že sa vrátiš“**

*goralská nadávka
**časť goralskej piesne

 

Oľga Gluštíková (1987, Rabča) pochádza zo severu Slovenska. Je autorkou dvoch básnických zbierok a jedna z desiatich finalistiek a finalistov súťaže BÁSNE SK/CZ 2021. Jej texty boli publikované na Slovensku, v Česku, Srbsku, Rumunsku, Peru a v niekoľkých antológiách. Jej druhá kniha Atlas biologických žien bola preložená do rumunčiny a čiastočne do češtiny. V súčasnosti dokončuje tretiu básnickú zbierku s názvom Telo a (kon)text. Nasledovné básne vznikli počas autorkinho rezidenčného pobytu v Bratislave, ktorý zabezpečil Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Literárnym informačným centrom.