Poznámka: Básne boli nájdené v mojej živej pozostalosti, ako prvý si ich, samozrejme, prečítal Jožo Urban, niektoré z nich boli možno aj uverejnené v dobovej tlači. Presne si to už nepamätám, veď je to viac ako 30 rokov… Báseň xxx (aj ja píšem…) vznikla – keďže určite nie som vizionár – o rok-dva neskôr, zaradil som ju do básnickej zbierky Záznam (2020) a je dedikovaná Jozefovi Urbanovi.

Martin Vlado (1959), domicil Košice; básnik, aforista, prozaik, naposledy vydal básnickú knihu Záznam (2020). S prozaikom, filozofom, teológom a vysokoškolským pedagógom Jánom Mičkom a bývalým politickým reportérom a moderátorom rádia Twist a súčasným premonštrátskym kňazom pôsobiacim v Česku  Karolom Lovašom pripravujú knihu s pracovným názvom Šesť: Šesť, ktorá by mala vyjsť tento rok.