Budmerický kaštieľ je dejiskom nového románu slovenskej autorky Evy Maliti Fraňovej, v ktorom vzťah francúzskej spisovateľky a grófa Pálffyho poznačili historické udalosti 20. storočia.

Autorka opisuje Louise de Vilmorin, umelkyňu, ktorej snúbencom bol v mladosti Antoine de Saint-Exupéry, no sama zasnúbenie zrušila. V románe O príjemných pocitoch spoznáva Louise grófa Pavla Pálffyho de Erdöd a ich stretnutie sa dá označiť za lásku na prvý pohľad. Spoločne pricestujú do Budmeríc a v kaštieli, ktorý svojim štýlom pripomína francúzske historické sídla, strávia obdobie rokov 1937 až 1943. Ich harmonické spolunažívanie je dramaticky narušené udalosťami druhej svetovej vojny.

Vzťah intelektuálky a slobodomyseľného grófa je síce umeleckou fikciou, no autorka pri jeho písaní využívala rôzne dobové zdroje, ktoré potvrdzujú, že dvojica naozaj v kaštieli istý čas žila. Čerpala z memoárov, odbornej literatúry a vtedajšej tlače, aby v knihe predstavila nielen romantický vzťah, ale zároveň odkryla osudy potomkov hornouhorských šľachtických rodov v 20. storočí.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Eva Maliti Fraňová (1953) je známa prozaička, dramaturgička, literárna vedkyňa i prekladateľka. Píše pôvodnú prózu a drámu, profesionálne sa venuje literárnej histórii. Popritom prekladá ruskú a osetskú literatúru. Je autorkou vedeckých monografií: Symbolizmus ako princíp videnia, Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská, Andrej Belyj/celistvosť (v) mnohosti. Vydala knihy krátkych próz Krpatý vrch a Pod jazdeckou sochou. Román Kustódi//Arianina kniha (SLOVART, 2017) vyšiel aj v češtine (Arianina ztracená kniha).

Zdroj: Slovart