Myslíte si, že rozumiete svetu? Alebo že sa svet  správa divne napriek tomu, že mu rozumiete? Možno je to tým, že ho máte za taký, akým už nie je. Táto kniha sa vás pokúsi vyviesť z omylu a naučí pár užitočných pravidiel, napr. ako čítať grafy alebo ako neignorovať realitu.

Autor Hans Rosling je lekár a vysokoškolský učiteľ, prednáša na lekárskej fakulte vo Švédsku. Zarazilo ho, nakoľko skreslený je pohľad jeho študentov na svet. Zostavil preto krátky dotazník o stave sveta a predložil ho svojim študentom. Tí v ňom zlyhali a po nich mnohí ďalší. Vysvetliť sa to dalo jedine aktívnym nepochopením: výsledky boli systematicky nesprávne, omnoho horšie, než by odpovedali povedzme šimpanzy náhodným výberom odpovedí. Namieste bola otázka, kde sa teda stala chyba.

Svet totiž vnímame ako dejisko drámy. Tento prehnaný inštinkt nás núti odpovedať na faktické otázky o svete oveľa dramatickejšie a negatívnejšie, než to zodpovedá skutočnosti. Tento inštinkt potrebujeme, umožňuje nám prežiť. Potrebujeme sa však naučiť aj kontrolovať mieru dramatizácie.

Táto kniha je posledným pokusom v celoživotnom boji autora proti globálnej ignorancii. Jej cieľom je zmeniť myslenie, upokojiť iracionálne obavy a presmerovať energiu na niečo zmysluplnejšie. V predošlých bitkách sa autor vyzbrojil množstvom údajov, názorným softwarom a pútavým štýlom – nestačilo. V knihe Moc faktov. Desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy – a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme si zobral na  pomoc svoju manželku a dcéru – spoluautorky konceptu Gapminder (Mind the gap – pozor na medzeru, upozorňuje cestujúcich hlas z ampliónu v londýnskom metre) a Dollar Street (fotografie domácností ľudí z rôznych príjmových tried), na ktoré ste už možno natrafili na sociálnych sieťach.

Aj nám čitateľom ponúka na úvod ten istý test – nájdite si naň chvíľu, má len 13 ľahkých otázok. Prostredníctvom neho nás usvedčí z omylnosti, prehnaných inštinktov a zakaždým ponúkne návod, ako si faktami a rozumom s klamlivou intuíciou poradiť.

Autor poukazuje na to, že svet intuitívne vidíme ako polarizovaný, predelený priepasťou tam, kde je skôr kontinuita. Radí nám vyvarovať sa porovnávania extrémov, ale aj priemerov – sú zradné. Ďalej si všíma, že sme inštinktívne citlivejší na zlé správy, než na dobré – novinári o tom vedia svoje. Máme si byť toho vedomí a nevnímať svet len ako dejisko katastrof – postupné pomalé zlepšovanie vecí sa totiž do správ nedostane. Ak čítame v grafoch, mali by sme mať na pamäti, že tam, kde predpokladáme lineárnu extrapoláciu, býva krivka časťou väčšej, ktorá môže mať celkom iný celkový tvar, napr. sigmoidy, z ktorej práve vidíme len vzostupnú. Vypočítavajme si mieru rizika – súčin škody a pravdepodobnosti – namiesto aby sme podľahli panike – pomôže nám to prekonať strach z lietania alebo z migrantov. Rozoznávajme, ak na nás zapôsobí ojedinelý údaj – dôležitejšia je totiž proporcionalita. Nezovšeobecňujme. Hľadajme odlišnosť vnútri skupín, rozdiely aj podobnosti medzi skupinami, vyvarujme sa pojmu “väčšina”, aj príliš živým príkladom.

Autor sa ešte zmieňuje o inštinkte osudovosti, perspektívy, viny… a niekoľkých ďalších. Nechcem vás však pripraviť o pôžitok z otvárania očí. Zhlboka sa nadýchnite… a upokojte sa. Svet nie je taký desivý, ako sa nám javí. Ak ste nebodaj profesionáli kompetentní rozhodovať o záväzných pravidlách, prípadne sa na takú kariéru pripravujete, osvojiť si princípy fakticity pomôže nepodliehať bezdôvodnej panike, prípadne ju prehnanými smernicami nevyvolávať.

Hans Rosling, Ola Rosling a Anna Rosling Rönnlund
Moc faktov. Desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy – a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme
Preklad Marianna Bachledová
Tatran, 2019

Publikované: 16/04/2019

Sibyl Marmorstein sa narodila a žije v Košiciach. Pseudonym si zvolila podľa dvoch literárnych postáv. Je absolventkou medziodborového štúdia teoretickej biológie na katedre filozofie a dejín prírodných vied a doktorandského štúdia umelej inteligencie na katedre kybernetiky. Venuje sa biokybernetike a popularizácii vedy, najmä biologických odborov.