Príbehy, upravené do podoby, ktorá je v našom kultúrnom prostredí prístupná aj detskému čitateľovi, ponúkajú výber z mýtov a legiend Indiánov. Žili v kultúrnej oblasti, ktorá sa nazýva Veľká Amazónia. Ide o územia rieky Amazonky a jej prítokov (predovšetkým krajín Brazílie, Peru, Ekvádoru, Venezuely a severnej Bolívie).

Niekoľkoročná práca Dávida Ursinyho má vo výsledku 230 strán a je knižne upravená tak, že má, aj doslovne a v pozitívnom zmysle, svoju ťažkú váhu. Texty aj ilustrácie sú, čo sa týka množstva, približne v rovnocennom vzťahu. Záver knihy ponúka poznámkový aparát a čítať si ho je podobne strhujúce, ako čítať príbehy. Poznámky sú doplnené aj odkazmi na literatúru, čo môže čitateľa inšpirovať a pokúšať, zahĺbiť sa do amazónskych rozprávok ešte viac.

Knihu možno odporučiť 11 − 13 ročným čitateľom, ale jej obsah a forma, s ktorou súvisí aj grafická úprava Mareka Kianičku, iste zaujmú čitateľov každého veku. A podľa odborníkov, ktorí zostavili výber najlepších detských kníh za rok 2020 (Realizátorom projektu Vianočná knižka sa otvára − Katalóg najlepších detských kníh roka 2020 je Knižnica pre mládež mesta Košice, pozn. redakcie) sa čitateľ pozrie na vznik sveta či hviezd ich očami a naučí sa aj množstvo zaujímavostí z ich každodenného života.

Publikácia patrí k dielam, na ktoré sa naozaj dobre pozerá, a človek pri jej listovaní zažíva podobné pocity, ako pri návšteve galérie. V tejto galérii „vystavuje“ výtvarník Dávid Ursiny (1978, Bratislava), ktorý je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya na Katedre ilustrácie a grafiky. Ilustroval napríklad Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského, Bhagavadgítu alebo 5. diel série rozprávok Tisíc a jedna noc. Bol účastníkom dvoch Bienále ilustrácií Bratislava a kolektívnych výstav žiakov D. Kállaya na Slovensku, v Mexiku a Japonsku. Práca Dávida Ursinyho ponúka silný zážitok aj bez toho, aby sme museli jeho dielo podopierať menom slávneho učiteľa. Ale na druhej strane prezrádza poctivý, už spomínaný, časovo rozsiahlejší autorský prístup. Ilustrácie komunikujú atmosféru textu a taká súhra je zvlášť pre detskú knihu bytostnou potrebou alebo aspoň obrovským bonusom.

Kniha v takejto podobe u nás vychádza prvý raz. Ilustrátor sa v nej nepredstavuje len ako majster obrazu, ale stojí aj za samotnou ideou knihy. Práve on texty vyberal a preložil z anglického jazyka. Ako tvrdí vydavateľ, táto kniha chce byť prejavom úcty všetkým indiánom Amazónie, ktorí napriek neúprosnému tlaku civilizácie neopustili svoj tradičný spôsob života, a rovnako i tým, ktorí spolu s čarokrásnou prírodou v súčasnosti stále miznú z povrchu tohto sveta. V knihe nájdeme mýty a legendy o tom, ako vznikla noc, ako sa na nebi objavili hviezdy, ako vzniklo vodné lekno, o orlovi ľudožrútovi, o strome života, o strome dobrých snov a i.

Silvia Kaščáková je poetka, textárka a rozhlasová redaktorka. Pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Vedecký a pedagogický záujem smeruje na literatúru pre deti a mládež, didaktiku literatúry, tvorivé písanie a náboženskú výchovu.