Tento projekt prebieha v troch európskych krajinách: v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Finančne ho podporuje fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu.

Výstupom projektu bude ilustrovaná antológia textov pre deti a putovná výstava ilustrácií pre deti s názvom KOLOTOČ. Výstupy projektu budú výsledkami spolupráce autorov, redaktorov, prekladateľov, ilustrátorov, vydavateľov a iných inštitúcií zo spomínaných troch európskych krajín.

Antológia bude publikovaná v piatich jazykoch: rumunčine, maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine, a to nielen v tlačenej podobe, ale aj formou e-booku a audiobooku. Príspevky budú dielami skúsených aj začínajúcich autorských osobností z troch zúčastnených krajín, píšucich pre deti.

Výstava bude prezentovaná na rôznych miestach v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, ale aj na významných medzinárodných podujatiach venovaných detským ilustráciám. Zúčastnia sa jej začínajúci ilustrátori zo spomínaných troch krajín.

Texty antológie bude vyberať odborná porota po zverejnení otvorenej výzvy na tvorbu textov/ rozprávok pre deti vo veku 10-14 rokov.

Zloženie poroty hodnotiacej slovenské texty: Eva Andrejčáková (novinárka, prekladateľka, redaktorka), Vlado Janček (básnik, prekladateľ), Lucia Molnár Satinská (jazykovedkyňa, prekladateľka)

Pracovný názov antológie: „KOLOTOČ“.

Téma textov sa má týkať možností spolupráce, koexistencie, kooperácie, prekonávania nesúladu z inakosti, svojskosti so zameraním na pozitívny zážitok z oslobodzujúceho pocitu naladenia sa na spoločný rytmus „kruhového tanca“.

Bolo by nám cťou, keby ste poslali text na výzvu do 31-ho marca 2023.

Uzávierka výzvy: 30. 4. 2023. 

Zverejnenie konečného výberu textov a mená ich autorov budú zverejnené 15. 5. 2023 na facebookovej stránke projektu TIME – Together in the Middle of Europa a na http://www.zelenykocur.sk/

Autor/autorka vybraného textu obdrží honorár 200 €

Koordinátorom slovenskej časti projektu je vydavateľstvo Zelený kocúr.

Svoje texty nie dlhšie ako 5000 úderov nám zasielajte pod názvom TEXTY PRE DETI do 30. 3. 2023 na adresu redakcia@zelenykocur.sk