PREŠOV – Svet poézie už netrpezlivo očakáva 15. máj. Práve tento deň bude patriť Vertigo festu, medzinárodnému festivalu poézie. Mottom festivalu je „poézia nepozná hranice“, čo dokonale vystihuje momentálny, pandémiou poznačený stav vo svete. Aj napriek potenciálnym organizačným ťažkostiam sa tento jednodňový festival uskutoční, a to prostredníctvom YouTube kanálu FACE & Vertigo.

Tri z podujatí budú prebiehať LIVE, prostredníctvom MS Teams:

3. Workshop slam poetry:
https://www.facebook.com/events/1682383758615724/?ref=newsfeed

2. Vertigo café špeciál: Môže byť slovenská poézia svetová?
https://www.facebook.com/events/836949480251124/?ref=newsfeed

3. Poetry kvíz:
https://www.facebook.com/events/1682383758615724/?ref=newsfeed

Spoločne sa na festivale predstavia autori zo štyroch kontinentov a 22 krajín sveta. Počas celodenného programu budete môcť počuť domáce aj české básne či diela básnikov z exotickejších krajín, akými sú napríklad Uganda, Japonsko, Jamajka, Taiwan alebo Nepál.

Každý fanúšik poézie si príde na svoje. Program pozostávajúci z videoodkazov básnikov, diskusií s literárnymi vedcami, workshopu slam poetry, umeleckého prednesu či hodnotenia vlastnej tvorby začínajúcich autorov vyvrcholí Poetry kvízom. Festival organizuje redakcia časopisu o poézii a básnikoch Vertigo a na príprave podujatia sa podieľajú i študenti mediálnych štúdií a prekladateľstva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Počas doby, ktorú poznačila pandémia, sa podobné podujatia prevažne rušia. Vášeň pre poéziu však ľudí spája a inak tomu nebude ani v sobotu 15. mája na Vertigo feste.

Jakub Knap

PROGRAM FESTIVALU: