Na základe prečítaného zhodnoť, v čom bola postava Janka v uvedenom diele výnimočná.

V čom spočíva jeho podivínstvo?

David

Nespĺňal všeobecné normy. Bol samotársky, neobetavý, veľmi introvertná povaha. Jeho podivínske správanie bolo len spečatené tým, ako bol odsudzovaný a izolovaný.

Zuzana

V jeho výnimočnosti spočíval pohľad, akým sa pozeral na svet. Pre iných bol tento pohľad podivný. Bol uzavretý do seba. Trávil veľa času osamote nad vlastnými myšlienkami. Odlišuje sa od ostatných, nevie zapadnúť, preto ho považovali za podivného. Túži po nejakej zmene v živote, po láske, po plnosti života, po inom živote. Túži byť sám sebou bez toho, aby ho ostatní odsudzovali. Jankovi prekážal spôsob, akým ho ostatní vnímali, nikomu sa nepáči byť úplne sám, chcel tiež zapadnúť. Nebolo mu všetko jedno, chcel niekomu pomôcť, zachrániť zakliatu pannu, ktorá je v texte zároveň symbolom.  V diele spoznávame Jankove trápenie a jeho bolesť, ktorej sa chce zbaviť. Nebál sa, bol odvážny. Jeho podivnosť ho však nepriamo privádza k vlastnej smrti.

Slovenský romantizmus sa programovo hlásal k presadzovaniu národných myšlienok. Pokladáš Kráľov spôsob o budovanie národnej slobody a identity za prínosný? Ak áno, v čom?

David

Presadzovanie myšlienok formou literatúry je podľa mňa  veľmi prínosné. Je to pasívne, a je to nadčasový a nestarnúci spôsob zdieľania ideí. Podľa mňa je užitočný, lebo takéto práce sa často dostanú k vzdelaným ľuďom, ktorí tieto nápady vedia šíriť tiež.

Zuzana

V tomto diele autor trochu skryto vyjadruje vzburu proti starému spôsobu života. Celou myšlienkou diela je vykonať nejaký veľký čin, obetovať sa pre druhého, túžba po zmene. Autor sa vo svojej tvorbe snažil ponúknuť ľudom myšlienku, že aj oni môžu niečo zmeniť. Každý prínos za zlepšenie života národu je prínosný. Janko Kráľ bojoval za slobodu. Snažil sa svojim spôsobom zabezpečiť pre nás lepšiu budúcnosť a zabezpečiť nám národnú identitu. Nebál sa postaviť sa proti norme a byť „divným Jankom“ a vyplatilo sa to. Zaslúžil sa o lepšiu budúcnosť nášho národa.

Na záver možno trošku provokatívna otázka. Potrebujeme aj dnes niekoho takého „Janka Kráľa“? Argumentuj.

David

Áno. Hocičo kritické, poukazujúce na chyby spoločnosti je často dobré. Zabraňuje to vzniku dystópie a monochrómnosti sveta. Netreba však veľa takých ľudí, lebo výnimočnosť sa vytratí a ich ideály sa v konečnom dôsledku stratia.

Zuzana

V každej dobe je potrebné mať ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj názor, hoci s nimi ostatní nesúhlasia. Stále sú veci, ktoré by sa dali zmeniť, zlepšiť pre naše dobro a dobro nášho národa. Je dôležité, aby sme neboli ticho a ozvali sa vtedy, keď je to potrebné. Tak ako Janko Kráľ. Potrebujeme ľudí, ktorí nehľadia len na seba a svoj prospech, ale zaujímajú sa aj o dobro iných a bojujú za svoj národ. Neprekáža im, že ich budú pokladať za divných, lebo vedia, že bojujú za dobrú vec, za dobrú zmenu. Môžeme si brať príklad z Janka Kráľa vo vyjadrovaní našich vlastných názorov, nebáť sa povedať niečo, s čím ostatní nesúhlasia.

Svoje postrehy k textu vyjadrili žiaci Súkromnej základnej školy DIDACTICUS v Košiciach

Zuzana Š. (8. ročník), David M. (7. ročník).