Slovenský čitateľ už mal možnosť zoznámiť sa s tvorbou Antala Szerba prostredníctvom románu Pendragonská legenda. Napriek tomu je tento maďarský spisovateľ u nás takmer neznámy a na jeho román Cesta za mesačného svitu sa na Slovensku čakalo 81 rokov.

Dejový základ románu predstavuje svadobná cesta Mihálya a Erszi po Taliansku. Mihály je synom z dobrej obchodníckej rodiny. Po niekoľkých tuláckych rokoch v zahraničí pracoval väčšiu časť svojej dospelosti v rodinnej firme a viedol stabilný a seriózny život. A k takému patrí aj svadba. Erszi je zasa dáma z vyššej spoločnosti, ktorá vždy žila v dostatku a luxuse. Po mileneckom vzťahu s Mihályom sa rozvedie so svojím prvým manželom Zoltánom a znovu sa vydá.

Táto zápletka však slúži na rozohranie oveľa hlbších a závažnejších tém. Svadobná cesta sa nevyvíja klasickým romantickým spôsobom a Mihály ani zďaleka nie je šťastný novomanžel. Mihály sa celkovo nedá označiť za šťastného. Má introvertnú, nepreniknuteľnú povahu, je samotársky a nedokáže sa konformizovať. Otázka konformity a (ne)schopnosti zapadnúť a naplniť očakávania zaznieva v románe veľmi silne. Snaha byť sporiadaným obchodníkom v otcovej firme, vo voľnom čase hrať bridž a viesť manželský život sa u Mihálya bije s nemožnosťou takto fungovať. To ho dovedie až k tomu, že Erszi počas svadobnej cesty opustí: „Neskôr lekári skonštatovali, že horúčka bola následkom vyčerpania. Niet sa čomu čudovať. Mihály sa totiž celých pätnásť rokov neustále do niečoho nútil. Silil sa, aby bol iný, než je, aby nikdy nežil podľa vlastných sklonov, ale tak, ako sa od neho očakáva. Poslednou a najhrdinskejšou námahou bolo manželstvo.“ (s.88)

Ako napovedá už názov, jedným z hlavných motívov románu je cesta v rôznorodých podobách: hľadanie životnej cesty, svadobná cesta, cestovanie po Taliansku, duchovná cesta. Nevyhnutnosť cestovať, odísť do zahraničia, vytrhnúť sa z bežného života či oslobodiť sa od minulosti nás sprevádza celým príbehom. Mihály cestuje po Taliansku a hľadá odpovede a zmysel života. Erszi sa po tom, ako ju Mihály opustí, odchádza dať dokopy do Paríža. Pre jedného aj pre druhého je nepredstaviteľné vrátiť sa domov. Taliansko je pre Mihályov život rozhodujúce. Nadobúda až mystický, silne symbolický význam: „Počas dlhého tuláckeho obdobia sa dostal všelikam, v Anglicku a vo Francúzsku strávil celé roky, ale Taliansku sa zakaždým vyhol. Mal pocit, že ešte nenadišiel čas, ešte naň nie je pripravený. Taliansko si odkladal medzi záležitosti spojené s dospelosťou tak ako plodenie potomstva, ba v kútiku duše sa ho aj bál, takisto ako sa bál ostrého slnka, vône kvetov a príliš krásnych žien. Keby sa nebol oženil a nemal v úmysle žiť normálny manželský život, ktorý sa spravidla začína svadobnou cestou, hádam by cestu do Talianska odďaľoval až do smrti.“ (s.5-6) A práve v Taliansku sa Mihály snaží nájsť sám seba a vyrovnať sa s minulosťou. Taliansko nejakým spôsobom súvisí so všetkými dôležitými ľuďmi z Mihályovho života.

Kľúčovú úlohu v Ceste za mesačného svitu zohráva detstvo a silné vzťahy z detstva a obdobia dospievania, ktoré Mihálya formovali a ich intenzitu už nikdy nič nepredčilo. Jeho nedoriešená minulosť výrazne presahuje do prítomnosti a dalo by sa povedať, že až znemožňuje žiť prítomnosť naplno. Z minulosti sa vynára aj magická ženská postava, ktorá ovplyvnila životy všetkých mužských postáv z Mihályovho detstva. Určite nie náhodou jej autor dal biblické meno Eva – prvá žena, symbol ženstva a osudovosti.

Autorov záber tém a perspektív je široký. Z ďalších dôležitých tém spomeňme ešte: priateľstvo, temnota, smrť, vzťah k Bohu, láska, samota, blízkosť či nemožnosť pochopiť druhých ani sám seba. Antal Szerb má úžasnú schopnosť prenikať k samému jadru vecí a jeho popis vnútorného sveta postáv je nesmierne hlboký a vnímavý. V priebehu románu obmieňa postavy v centre rozprávania a predstavuje čitateľovi osamelý svet svojich postáv. Pretože každá má svoj vlastný osamelý svet a každý človek je v skutočnosti sám.

Hlavný hrdina Mihály je postava, ktorá zrejme neprirastie k srdcu (fakt, že opustí manželku na svadobnej ceste, je tomu príliš veľkou prekážkou), ale hlboko sa dotkne tej našej časti, ktorá stále hľadá, tápa, ktorá nevie a ktorá nechce celý život prežiť v bezpečnom stabilnom stereotype. A ktorá sa v noci tajne prechádza uličkami svojho Talianska.

Antal Szerb
Cesta za mesačného svitu
Preklad Gabriela Magová
Zelený kocúr, 2018

Katarína Gecelovská sa narodila v Košiciach a pôsobí ako učiteľka. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a estetiku. Je členkou Spišského literárneho klubu, píše poviedky a organizuje literárne večery v košickej čajovni.