Čít
Nočná mora
všetkých rojkov:
moja svojka
s tvojou tvojkou

Dobrý aforizmus
Dobrý odev
a dobrý aforizmus
zakrýva, čo zvýrazňuje

Ego
Googlim sa vždy keď sa
neviem nájsť.

Hladní a sýti
Ak ti to pomôže, tak si len krič,
aj tak tvoj názor vôbec neberú:
neverí sýty hladnému nič,
len hladní sýtym vždy všetko zožerú.

Medzihmla
Všetko sa hýbe, nedá sa hnúť,
už nie si a stále tu si.
Tak veľmi chcel by som zabudnúť,
tak veľmi aspoň spomenúť si.

Naša
Taká je povaha naša –
znášať toho, kto
znáša.

Obraz
Svoj obraz
už nepremaľuješ,
vrásky doň iba
dokreslia detaily.

Pamäť III.
Všetky nesplnené sny
realizujem v spomienkach.

Slivovica
Pijeme, čo sme dali vykvasiť,
aby sme zabudli na to,
čo sme nechali vyhniť.

Slovákova modlitba
Bože, daj mi slobodu koňa,
ktorý voľne cvála krajinou
a guráž psa,
ktorý breše spoza plota.

Túženie
Iba tma. Noc bez luny.
Sám a chcel byť s ňou.
Nič z toho sa nesplní…
Povedala nov.

Žuvot
Žujem chlieb svoj každodenný
celý, aký je;
škoda, že mám občas z neho
celiakie.

Tomáš Ulej (1987) je aforista a novinár. Je autorom projektu Zlatý fond denníka SME a tiež digitalizovanej zbierky ľudovej slovesnosti Ľudo Slovenský. Debutoval zbierkou aforizmov Ale (2012), za ktorú získal cenu Ivana Kraska, nasledovala kniha Bodaj bi! (2014). Publikované aforizmy pochádzajú z tretej autorovej zbierky Žuvot, ktorá bola prezentovaná aj na festivale LiKE 2018.