Home-Tag: recenzia

Katarína Gecelovská: Nahý a sofistikovaný

Ako v dnešnej dobe hovoriť o láske? Už Umberto Eco vystihol problém muža v období postmoderny, „ktorý miluje veľmi kultivovanú ženu a vie, že jej nemôže povedať: ‘Šialene vás milujem’, pretože vie, že ona vie (a že ona vie, že on vie), že tieto slová už raz napísala Barbara Cartlandová“. Ecovým riešením je, že jej ešte stále môže

Michaela Olejárová: „Říct znamená spoutat ztracené časy a prostory“

Ak vám neuniklo meno talianskeho fenoménu píšuceho pod pseudonymom Elena Ferrante, no zatiaľ ste mali tú česť iba s Linou a Lenù, je najvyšší čas zoznámiť sa aj s Deliou, ďalšou výnimočnou ženou, ktorej rodiskom je Neapol. V prípade, že vám Neapolská sága nič nehovorí, tak ju do zoznamu kníh, po ktorých  v najbližšej dobe siahnete, pripíšte hneď za autorkin

Ľubomír Jaško: Falošné sny proti konkrétnemu šťastiu

Schlink vo svojom novom románe potvrdil povesť národného preborníka v náročných mravných a historických otázkach. Ak ešte niekto čaká, aby spisovateľ bol svedomím národa, pri nemeckom prozaikovi si príde na svoje. Viac ako ľúbostný príbeh V úvode to vyzerá na dojímavý ľúbostný príbeh – dvaja zamilovaní v konflikte s prostredím a okolnosťami, ktoré nežičia ich vzťahu.

Sibyl Marmorstein: Ako porozumieť svetu

Myslíte si, že rozumiete svetu? Alebo že sa svet  správa divne napriek tomu, že mu rozumiete? Možno je to tým, že ho máte za taký, akým už nie je. Táto kniha sa vás pokúsi vyviesť z omylu a naučí pár užitočných pravidiel, napr. ako čítať grafy alebo ako neignorovať realitu. Autor Hans Rosling je lekár

Ľubomír Jaško: Na hrane odovzdanosti

„Hodiny z olova odrátavajú ťaživý čas do začiatku tragického zlomu. Alebo sme už uprostred neho?“ Hodina z olova je obrazom Emily Dickinsonovej. Čitateľ ho nájde v knihe tesne pred začiatkom príbehu ako motto smerodajné pre pochopenie názvu. Olovená hodina utkvie v pamäti – ako spomienka mrznúceho na sneh. Najprv chlad, potom ťažoba a nakoniec odovzdanosť. Neznie to veselo.

Katarína Gecelovská: Následky pohľadu na mačku

Pasi Ilmari Jääskeläinen si u nás získal priaznivcov už románom Literární spolek Laury Sněžné. Nadchol čitateľov čarovnou atmosférou svojho sveta, v ktorom sa nadprirodzené deje úplne prirodzene (napríklad texty v knihách sa následkom zvláštnej nákazy menia a Raskoľnikov neskončí na Sibíri, ale je zastrelený Soňou Marmeladovou). Záujem vzbudil aj ďalší preložený román Magický průvodce městem pod pahorkem (naladením

Michal Mudroch: Cestopisné denníky – neobyčajné zážitky obyčajných ľudí na cestách v 19. storočí

Edícia cestopisov dvanástich slovenských „svetobežníkov“ približuje čitateľom z prvej ruky módu cestovania, ktorú najmä od devätnásteho storočia praktizovalo stále viac Slovákov. Cestovanie v tomto období v sebe skrývalo oveľa viac dobrodružstva, nástrah a námahy ako je tomu dnes. Cieľom editorov bolo sprostredkovať práve čo možno najvernejší opis dojmov týchto odvážlivcov, a preto sú cestopisy ponechané v pôvodnej forme s dobovou autorskou

Rastislav Molda: História zadnými dverami – kniha do každej domácnosti

Nové knihy o dejinách sa na pultoch kníhkupectiev objavujú často. Patria tak medzi tie, po ktorých je neustále dopyt, čo potvrdzuje i pohľad na rebríčky predajnosti. Ostáva však dúfať, že patria aj medzi tie, ktoré nezostanú založené v knižniciach, ale čitateľ si nájde čas na ich prečítanie. Novinkou, ktorá vyšla ešte koncom minulého kalendárneho roka a ktorá

Sibyl Marmorstein: Ako sa vynára význam z hudby

Znejúci obraz ľudského vedomia. Posledné útočisko neskazenej emocionality. Oxymoron. Nadbytočné marenie času - aký by bol však život bez nej... Súťaž samoúčelnosti. Takéto a podobné odpovede dostával autor knihy Emanácie hudobnej semiosféry od hudobníkov na svoju anketovú otázku: Čo je hudba? Prekvapujúce bolo, nakoľko respondentom chýbalo pojmoslovie na definovanie toho, s čím s plným

Katarína Gecelovská: Dobré dievčatá pôjdu do neba. Ale kam pôjdu tie bystré?

Román Tessy Hadley je veľmi odosobnený, hoci je vyrozprávaný v prvej osobe. Hlavná hrdinka/rozprávačka nám prirodzene neprirastie k srdcu a čitateľ k nej necíti výraznejšiu empatiu ani napriek jej ťažkému osudu. Stella hovorí o svojom živote ako keby to bol život niekoho iného, takmer až nezúčastnene, a medzi jednotlivými kapitolami sú výrazné časové skoky, ktoré tiež prispievajú k pocitu odosobnenia a