Home-Tag: rozhovor

Barbora Kováčová: …je to doba moderná, ale v zmysle čítania kníh doba ľadová

Barbora Kováčová (1975) je liečebná pedagogička. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje podpore detí od raného veku v rámci výchovy i terapie. Knižne jej doteraz vyšli približne dve desiatky kníh, z najnovších Biblioterapia v ranom a predškolskom veku (2018, v spoluautorstve) a 44 hier na podporu práce s knihou pre deti predškolského veku (2020). Samotný vývin dieťaťa a zvládanie ťažkostí ešte

Gabriela Futová: „Teta, to ste písali o mne.“

Gabriela Futová (1971) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2003 pracuje v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove ako metodička a projektová a marketingová manažérka. Z jej autorskej dielne vyšlo už vyše dvadsať kníh pre deti a mládež. S detským publikom sa pravidelne stretáva na besedách po celom Slovensku.

Silvia Kaščáková: Ono to ani nie je skúšanie života cez básne, cez texty, ale rovno život

Silvia Kaščáková (1976) je poetka, textárka (napríklad pre Katku Koščovú, Komajotu a gospelové kapely) libretistka, prekladateľka... alebo spisovateľka všeobecne (spektrum textov je širšie, než tu uvádzame) a vysokoškolská pedagogička. Vydanie svojej prvej zbierky poézie úspešne zatajuje. Za tú druhú s názvom Kŕmiť leva by rada získala Cenu Ivana Kraska, ale keďže je druhá... V našom výbere básní vám ponúkame

Každý hľadá svoje nebo

Meditácia Obchod rozhovor Thomasa Orrowa s Radoslavom Repickým Komiksy vás zaujali a obľubovali ste ich už v detstve. Ktoré to boli a ako sa časom menil váš vkus? Prvé komiksy sa mi dostali do ruky keď som mal 4-5 rokov. Ako zjavenie na mňa zapôsobil komiks od

„…najviac práce s aforizmami by malo zabrať škrtanie“

Jozef Husovský (1973) študoval teológiu na CMBF UK Bratislava – Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí v rokoch 1991 – 1997. Po skončení sa venoval štúdiu publicistiky v Prahe, kde v súčasnosti žije. V roku 1997 vyšla jeho prvá zbierka Srdce vo fľaši od kompótu. V roku 2006 spolu so svojimi bratmi Markom a Martinom vydal

„…s vedomím, že stále nám pri uchopovaní vecí niečo uniká“

Jana Juhásová vyučuje teóriu literatúry a dejiny slovenskej poézie 20. a 21. storočia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Predchádzajúce literárnovedné štúdiá absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Univerzite Komenského v Bratislave, kde obhájila dizertačnú prácu. Jej záujem sa sústreďuje najmä na prítomnosť náboženských foriem v modernom (aj sekulárnom) umení a na premeny spirituálnej básnickej výpovede v poslednom storočí.

Boris Cvek: Mohu vám zodpovědně říci, že bez kultury by žádná věda nebyla

Boris Cvek (1976) vyštudoval anorganickú chémiu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde v roku 2006 úspešne obhájil dizertačnú prácu v odbore koordinačná chémia niklu. Pôsobil ako výskumník a učiteľ na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého. V roku 2015 obhájil na Prírodovedeckej fakulte (Katedra dejín a filozofie prírodných vied) Karlovej Univerzity dizertačnú prácu Vedenie ako nástroj: inštrumentalizmus vo filozofii prírodných

Peter Šajda: Rád tvorím komplexné diela, ktoré majú niekoľko „poschodí“

Peter Šajda (1977) je slovenský filozof. Pracuje na Filozofickom ústave SAV a ako docent na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Doktorát získal na Filozofickej fakulte UK. Študoval aj na Ženevskej univerzite a ako bádateľ pôsobil na Viedenskej univerzite. Špecializuje sa na filozofiu Sørena Kierkegaarda a jej recepciu v 20. a 21. storočí. Venuje sa antropologickým,

Petr Bilík: Jindy je adaptace povedená, ale utrpí hrdost spisovatele, protože se prostě zapomíná, kdo je skutečným autorem

Petr Bilík (1974) po štúdiu literárnej, filmovej a divadelnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci pracoval ako redaktor v literárnom mesačníku HOST, neskôr ako dramaturg literárno-dramatickej redakcie Českej televízie Brno. Pôsobil v manažérskych a dramaturgických funkciách na niekoľkých domácich filmových festivaloch (Letní filmová škola, Přehlídka animovaného filmu, Academia film Olomouc). Na Katedre divadelných, filmových a mediálnych štúdií FF UP prednáša

„…pre mladých poetov je jedinou prospešnou vecou slovesnosť a kaviareň“ alebo o Košických dostaveníčkach s Dankou Kušnírovou

Dana Kušnírová (1988) sa narodila v Košiciach. Pôsobí ako doktorandka na Katedre histórie UPJŠ v Košiciach a je tiež spoluzakladateľkou spoločnosti HistoricKE. V spoluautorstve pripravila knihy Hotel Bankov (2015), Košické dostaveníčka (2016) a dva historické kalendáre, ku ktorým čoskoro pribudnú štyri nové publikácie. Si spoluzakladateľkou združenia HistoricKE. Môžeš ho predstaviť? HistoricKE sme založili spolu s kolegom Petrom Annom z Archívu