Home-Tag: začínajúci autori

Aj nadprirodzené musí mať reálny základ

Hodnotené texty autorov: Slavomír S., Peter K., Peter M. Próza Putovanie starého muža Slavomíra S. je ako avizuje autor, úryvkom zo zamýšľanej knihy, čomu zodpovedá aj viditeľný kompozičný zámer – v texte vystupujú viacerí protagonisti, okrem hlavnej dejovej línie sa tu strieda viacero epizód, v príbehu sa prelína niekoľko časových rovín. Udalosti, situácie aj konanie postáv

Dvakrát čítaj a raz píš

Hodnotené texty autorov: Timea B., Peter M., Andrej K. Príspevky Timey B. pravdepodobne patria k jej prvým literárnym pokusom. Tradičná lyrická výpoveď v prvej osobe singuláru odráža prevažne tragické pocity zamilovaného dievčaťa vyjadrené prostredníctvom významovo zaťažených slov alebo priamo, ich význam sa tak nikam neposúva. Použité rýmy, motívy aj obraznosť sú ukážkou klišé („Ty si dieťa

Klišé sa nepíše!

Hodnotené texty autorov: Peter M., Marcel B., Darina M. V textoch Petra M. Mesto a Železníky a Železníky zatiaľ nenachádzam náznaky kvality. Krátke „žartovné“ prehovory pripomínajú vyjadrovanie politika, ktorý je známy (nielen) komolením slov a viet, typickou inverziou či absurdnými syntaktickými konštrukciami. K želanému komickému účinku však nedochádza, čítanie sprevádzajú rozpaky a pocit trápnosti. Úsilie o rým vyznieva

Nepíš všetko, čo ti napadne

Hodnotené texty autorov: Mária J., Tamás H., Lea R. Autorka prózy Akademické väzenie - Mária J. má zmysel pre budovanie dusnej, nekonformnej atmosféry a viaceré z(o) (seba)ironických komentárov rozprávačky možno považovať za vydarené. Plusom je nadpriemerná práca s jazykom, text plynie bez rušivých momentov, paradoxne však v čitateľovi nezanecháva (takmer) žiadne stopy. Najväčším problémom je prílišná mechanickosť a predvídateľnosť,

Hľadanie miery ako kľúč k úspechu

Hodnotené texty autorov: Lesana K., Rasťo, Daniel B. Lesana K. xxx nič ma nebaví bolo výročie okupácie niekedy mám chuť byt okupovaná všetkým aj ja... nech sa zbavím beznádeje a dostanem sa do bodu x ver ľud svetlím zajtrajškom a bájny fénix nech povstane z popola xxx leto končí je to tak vždy niečo končí

Ivan Zezulka: Vidím ťa, ako ma počuješ

xxx nesúhlasím: prach si a v prach sa obrátiš som voda. zmyjem z teba smútky. alebo ťa utopím. vysychám aj: vlnka si a vlnkou mizneš. zmizneš. som voda a ty mi daj zmysel. hoci aj tým, že budeš rybkou. a nemusíš byť ani zlatá, i tak si ťa chytím. potom pustím, chytím... hoci aj preto, aby si znova priplávala a dala

Šetriť slovami sa vypláca

Hodnotené texty autorov: Dani C., Lenka F., Lukáš J. Dani C. Atribúty ideálnej ženy podľa muža 21. storočia okrúhle prsia > vyberaný slovník nemať názor > nesúhlasiť sexuálny apetít > tajomno podmanivosť > materinský pud hebké ruky > kreatívna myseľ minisukňa > zdržanlivosť stelesnenie túžby > porozumenie nulové nároky > byť milovaná

Tvorba pre deti a dospelých je rovnocenná

Hodnotené texty autorov: Ladislav S., Jozef H., Tereza G. Ladislav S. XXX Detské bunkre ešte nevykradli a stopy v pieskovisku nezmokli hrdzavé ústa hojdačky nehasia smäd po oleji a papierové loďky dostali nový náter za anjeličku môj strážničku nič už nekúpiš. Okom Bezdomovca Zazívaný deň sa skrýva pred slnkom a v kornútku už dostavali iglu fontána

Chceš písať? Čítaj!

Hodnotené texty autorov: Lukáš J., Dani C., Zuzana K. Prozaický text Esencia-nehybnosti Lukáša J. nesie znaky hororového príbehu s tajomstvom. Problematické však je, že sa táto inklinácia prejavuje len na voľbe zápletky a nie pri výstavbe textu (kompozícia, zvládnutie roly rozprávača, gradácia, dialógy). Autorovi sa nedarí vystavať napätie, text je nekonzistentný – nemá jednotnú tonalitu, postavu starca

Pozerať sa na text očami čitateľa

Hodnotené texty autorov: Marco O., Miro M., Karol H. Krátka próza Srdce ako zvon autora Marca O. spracúva príbeh mladého muža Mladena, ktorý prejde duchovným obrátením a telesným uzdravením.  Text zrejme nemá byť rozprávkou, pre ktorú je členenie postáv na dobré a zlé, typické. Skôr má byť realistickým príbehom – v takých však postavy nie sú jednoznačné, veci