Mnohorozmernosť sveta s bohatstvom významov. Slávnostnosť všednosti a skúmanie identity. To sú hlavné témy básnickej zbierky Juraja Kuniaka s názvom Ako sme sa stali. Kniha bola nominovaná na prestížnu cenu Zlatá vlna 2023 a touto nomináciou sa zaradila medzi najlepšie pôvodné básnické diela posledných rokov.

Názov knihy podľa literárnych vedcov asociuje procesy spojené s ľudskou identitou, jej vývinom i premenou. Z iného uhla pohľadu poukazuje aj na svojbytný charakter prežívania času autora. Kľúčovým je pri tom citát od poľského básnika Tadeusza Dąbrowského na úvodných stranách: „Kedysi človek utváral svoju identitu. Teraz ju hľadá.“

 

Kým sme a ďalšie otázky

Skúmanie identity v knihe Ako sme sa stali je vrstevnaté. Súvisí s človekom, ktorý je súčasťou kultivovanej civilizácie i nespútanej prírody, ale živý obraz sa otvára aj do jeho vnútra. Vonkajší a vnútorný svet prechádzajú plynule jeden do druhého. Človek pôsobí v krajine a krajina v človeku. Vzájomne sa pozorujú a zrkadlia. Na každý pohľad je aj protipohľad. Sme tým, ako sme videní. Iba spolu sme kompletní.

Kuniak spája disparátne, zbližuje vzdialené. Jeho básnická a zároveň životná krajina sa vyznačuje duchovným prúdením. Všetko – od maličkého detailu po veľkú panorámu, od jemnej emócie po veľké city – je súčasťou jedného celku. Lyrické a príbehové básne sú komponované ako prúd sekvencií. Od cestovateľských opisov, úvah a ornitologických pozorovaní sa čitatelia a čitateľky dostávajú k rodinným príbehom a spomienkam z autorovho života.

Odpoveďou na otázky – ako sme sa stali a kým vlastne sme – sú podľa autora bežné životné situácie, okamihy a ich jedinečné vnímanie a prežívanie. Každý moment môže zasvietiť. „Od mladosti žijem s presvedčením, že tak ako ma privádza do úžasu pohľad na hviezdnu oblohu, rovnaké uchvátenie dokáže vyvolať vnútorný kozmos človeka,“ hovorí básnik J. Kuniak a v tomto duchu sa nesú aj jeho verše.

 

Vnútorná evolúcia človeka

Názov desiatej básnickej zbierky je odvodený od autorovho textu Ako sme sa stali kvetmi, no má aj ďalšie súvisy a širšie konotácie. Kniha má sedem častí a podľa literárnej vedkyne Jany Juhásovej nastoľuje dôležité životné otázky: „Aká je trajektória vnútornej evolúcie človeka? Ako ju ovplyvňuje rodinná genealógia, partnerský vzťah, priateľstvo, udalosti, ktoré vstupujú do cesty či umenie?“

Podľa literárneho vedca Juraja Briškára: „Kuniakova básnická kniha Ako sme sa stali predstavuje syntézu a istým spôsobom zavŕšenie autorovej niekoľko desaťročí trvajúcej tematicky krajinnej, zameraním humanitnej literárnej tvorby.“

Spisovateľ Juraj Kuniak žije v horskej osade Kordíky, je tiež prekladateľom americkej poézie, bývalým konštruktérom, horolezcom a podnikateľom. Debutoval zbierkou básní Premietanie na viečka (1983), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. Odvtedy vydal vyše 20 kníh rôznych žánrov, jeho hlavnou doménou však naďalej zostáva poézia. Je zakladateľom vydavateľstva Skalná ruža, ktoré od roku 1990 vedie dodnes. S básnickými druhmi Rudolfom Jurolekom a Erikom Jakubom Grochom v roku 2013 vytvorili v Skalnej ruži výberovú edíciu Poézia, ktorá si rýchlo získala rešpekt a sledovanie jej noviniek je v hľadáčiku každého milovníka poézie.

Zdroj: Skalná ruža/JK