Neviem či majú literárne súťaže svoje opodstatnenie, keďže ich v poslednej dobe využívajú skôr ako reklamný predmet obce alebo záujmového združenia. Vlastne nie je veľký problém získať čestné uznanie či laureátstvo na  kolene ukutej súťažičke. Určite preháňam, ale v dobe, ktorá sa rada hrdí slobodou názoru, vkusu a prejavu, je niečo ako súťaženie na poli textu iba cezpoľným behom. Ale musíme povedať aj ale…

Ale je niekoľko súťaží, ktoré si udržali vysokú mieru komunikácie s autormi, lebo ide práve o ňu, nie o plaketu za tretie miesto. Ide o dobrú radu, analýzu textu a slovo povzbudenia, ktoré autora môže posúvať vyššie. Je ich máličko a strácajú sa v splave ekonomických problémov. Sami si povedzte, autori, ktoré to sú súťaže a pochváľte ich v nasledovných komentároch.

Trápnemu klišé o tom, že autora ocenia sami čitatelia sa radšej vyhnem, a namiesto toho prihlásim tento pokus o glosu do súťaže o kritický text, kde sa mi možno dostane pochvaly i diplomu. Bude to na nejakej Kritickej podkarpatskej vete v obci Záprdok, ale bude to dobrý začiatok. Snáď.

Tomáš Repčiak žije v Spišskej Novej Vsi, pracuje ako referent PR mesta Spišská Nová Ves. Venuje sa poézii, próze, publicistike, tvorbe pre rozhlas i tvorbe piesňových textov.