Ľudstvo momentálne nezažíva svoje najlepšie časy, globálne problémy vplývajú aj na deti, a teda ťažko predpovedať, aký to bude mať v budúcnosti na nich dosah. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli predstaviť také knihy od slovenských autorov, ktoré dávajú nádej. Nádej, že nikdy nie sme sami (Dievčatko so zápalkami); nádej, že raz znovu nájdeme pravé hodnoty (O kresbe, čo ožila); nádej na život (O Malom kozmonautovi). Sú to imaginatívno-symbolické dvojdomé rozprávky, pri čítaní ktorých určite u detí vzniknú mnohé otázky, preto odporúčam, aby sa čítali v blízkosti dospelého. Kvôli ich atmosfére a posolstvu môžu byť tieto knihy ideálnym vianočným čítaním.

Rozprávka Dievčatko so zápalkami je súčasťou dvojjazyčnej knihy Píšťalkár (2016, Knižná dielňa) od Erika Jakuba Grocha, ktorú tvoria dva imaginatívne príbehy. Ako naznačuje názov, autor nadväzuje na známu klasickú rozprávku Hansa Christiana Andersena, pričom ju podnetne obohacuje o tému samoty. Krátky príbeh sa odohráva na Vianoce, počas ktorých priamy rozprávač zažíva pocit samoty. Cestou na polnočnú omšu zachraňuje premrznuté dievčatko (so zápalkami), zastupujúce aj Ježiša Krista. Mnohovýznamový otvorený záver vypovedá, že nikdy nie sme sami: „prázdny papierik popísaný neviditeľným písmom (…) Stále tu niekde som“. Atmosféru príbehu podporujú ilustrácie Jany Kiselovej-Sitekovej.

Obrázková kniha O kresbe, čo ožila (2014, Slovart) od Daniela Pastirčáka spočiatku textom i obrazom pôsobivo zobrazuje stvorenie vesmíru, Zeme a zvierat. Autor to originálne stvárňuje prostredníctvom Veľkého kresliara, ktorý napokon na svoj obraz namaľuje Malého kresliara. Veľký kresliar dáva Malému kresliarovi slobodu, a teda do jeho kresieb nezasahuje. Malý kresliar však chce nakresliť vlastný svet, z čoho vznikne labyrint. Odvtedy Veľký kresliar hľadá Malého kresliara, aby mu podaroval vianočný darček – pierko, čo neváži nič. Záver symbolického príbehu dáva nádej, že raz sa nájdu a začnú odznova kresliť, avšak tentokrát spolu: „To, čo budeš kresliť ty, budem kresliť ja, a to, čo budem kresliť ja, nakreslíš i ty“. Kategóriu priestoru výborne dotvárajú pestrofarebné ilustrácie Daniely Olejníkovej.

O živote, alebo vlastne o prežití, je najnovšia rozprávková kniha Petra Karpinského O Malom kozmonautovi (2021, Perfekt). Detský čitateľ spočiatku bude príbeh vnímať ako rozprávkový boj o život, zaiste sa stotožní s Malým kozmonautom a bude s ním prežívať vesmírne dobrodružstvo, ale i nebezpečenstvo. V závere však postupne zistí, že vesmírne cestovanie bolo obrazom boja o život predčasne narodených detí. A to si vyžiada opätovné prečítanie, interpretované už nie ako vesmírna cesta v rakete, ale ako pobyt v inkubátore. Autor premyslene pracuje s motívmi vesmíru, ktoré zastupujú javy súvisiace s predčasniatkami: „‚Zem volá Malého kozmonauta.ʻ (…) ‚Malý kozmonaut hlási, že sa vracia domov. Všetky systémy rakety pripraviť na pristanie!ʻ“.Detského čitateľa určite oslovia aj detailne šrafované ilustrácie Michala Součka.

Napokon dávam do pozornosti ešte jednu knihu, ktorej prvotným zámerom bolo priniesť nádej v čase pandémie, a to titul Martina Smatanu Rok dobrých správ (2021, Monokel), ktorým som sa inšpiroval pri názve tohto článku. Zbierka predstavuje 52 pozitívnych udalostí, ku ktorým autor vytvoril prostredníctvom fotoaparátu príjemne pôsobiacu trojrozmernú ilustráciu z použitého textilu: „V nemocnici vo francúzskom Valenciennes sa deti vozia na operačnú sálu v hračkárskych autách, ktoré zmierňujú stres a strach pred operáciou“. Dobrou správou je, že práve vychádza druhý diel (2022, Monokel).

Dávid Dziak pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Z. Stanislavová, M. Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75), Fraktál (2021, č. 4) a Vertigo (2018, č. 5) či v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021). V roku 2021 mu vyšla zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, il. Michal Souček).