Básne pochádzajú z práve vychádzajúcej zbierky Černozem. Vznik a vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

genesis

1

svet stvoril výbuch svetla

keď sa potom vesmír

rozpínal a ochladzoval

svetlo zoslablo

na neviditeľné rádiové vlny

za tridsať miliónov rokov tmy

časť žiarenia zhustla do hmoty

a neskôr do plynových mrakov

do galaxií

ktorých tiaž pôsobila

na atómové jadrá tak silno

až splynuli a uvoľnili

obrovské množstvá energie

atomárne ohne prvých hviezd

mladému vesmíru priniesli opäť

svetlo

niektoré vo svojej galaxii nenašli oporu

a zrútili sa do čiernych dier

predtým zažiarili silnejšie

než milióny iných

mnoho hviezd zhorelo alebo vybuchlo

ich trosky sa stali stavebným základom

nových hviezd

aj Slnko odvrhlo pri svojom zrode časť

seba samého

a stvorilo planéty

2

Zem:

predĺžené telá

oblačnosť

letíš alebo plávaš

pod nohami

udierajúcimi o asfalt

podzemná rieka

prieduchmi kanálov stúpa

kal

 

dych sa ti kráti

naťahuješ ruky

konečne čerstvá

hlina medzi prstami

si

rozhranie

otvorená brána

prijímaš vlny

lámu         sa

citlivé

na    dotyk

keď skončíš

odtiahneš                sa

lúče sa skrátia

          a zrednú

za horizontom               sa

naťahuje

tma

multiverzum

čo myslíš

kto zastavil mŕtvych

tvoj pohár     voda

obradné gestá    ruka

                  vlasy na zemi

kto určil hranicu medzi skupenstvami

a bezpečne ťa zachytil do siete

naozaj si myslíš

že ty?

 [že iba

   ty si ty?]

dych

chvejúci sa v priestore

záblesk

     nič

alebo niečo iné

tranzit

1

tvár tlačí do plátna

vnútim mu svoju podobu

veraicona

neistý dôkaz pre tento svet

k podstate:

rozbiť molekuly

preskupiť atómy

rezignovať na akýkoľvek

merateľný jav

zmeniť krv na vodu

rozvrátiť vnútorné prostredie

bežnými postupmi

2

sú traja

prázdne ruky

ukazujú dolu:

tma

hustejšia

nie nepodobná hmle

dymu sivým fúzom oblakom

alebo plstenému saku

záplava očí

pohľady hrdlá jaskyne

vítajú ma         roztrhajú

vstrebú?

3

prekonať tiaž

v prepadlisku vankúša

a bez vztlakových síl

vrátiť sa

s pohľadom zabodnutým do nich

vzdialená od smrti

na dĺžku fleuretu

obetuj mŕtvym v medzipriestore

čo máš práve po ruke:

všetky svoje vlasy

pohár vody

jablko

kvantové javy

1

narazili sme na atypické svetlo

asi 400 svetelných rokov od Zeme

istá neutrónová hviezda sa obklopila

extravagantnými kvantovými javmi

v silnom magnetickom poli

okolo nej vibrujú páry

častíc a antičastíc

spontánne sa objavujú a zase miznú

polarizujú svetlo a spomaľujú ho

kvantový fenomén je nateraz

najlepším vysvetlením objavu

nemožno vylúčiť ani iné:

hviezda môže mať okolo seba

závoj z plazmy

polarizácia svetla by bola lepšou správou

doviedla by nás k ďalším

vlastnostiam takýchto hviezd

konečne by sme pochopili

ich veľkosť

      ich príťažlivosť

prípadne to

čo si dnes nevieme

ani predstaviť

2

štrbinou v závese preráža lúč

mení strop na projekčnú plochu:

prevrátený obraz cesty

parkovisko zopár škvŕn

cyklista chodci

stromy pri rieke

hýbu sa žijú:

pomaly sa blížia k okraju stien

a pozvoľna miznú

rozhŕňaš záves

odchádzaš

okamih vlastného zániku

sme si neuvedomili

atypické svetlo

postupuje

šíri sa

je

Publikované: 05/05/2020

Mária Ferenčuhová je poetka, prekladateľka a filmová bádateľka. Venuje sa predovšetkým rétorike a poetike dokumentárneho filmu. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu aj odbornú literatúru. Napísala štyri knihy poézie: Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016), ktorá jej vyniesla viacero ocenení a bola preložená do ukrajinčiny, srbčiny, francúzštiny a slovinčiny (spolu s Ohrozeným druhom). Samostatné knižné výbery z poézie jej vyšli vo Veľkej Británii, v Macedónsku a v Grécku.