Impulz slovenskej poézii pre deti sa snažilo dať vydavateľstvo Perfekt, ktoré usporiadalo súťaž o najlepšiu báseň určenú deťom a mládeži a následne najlepšie texty vydalo v zborníku. Slovenskú poézii pre deti v roku 2019 obohatila svojím básnickým debutom prozaička Marta Hlušíková. Kvalitu daného roku opäť udržal aj Daniel Hevier, a to výberom zo svojej detskej poézie a novým vydaním staršej zbierky.

Vydavateľstvo Perfekt v roku 2019 usporiadalo popri tradičnej súťaži (už 15. ročník) o najlepšiu pôvodnú poviedku pre deti a -násťročných aj prvý ročník o najlepšiu pôvodnú báseň určenú deťom a mládeži, pričom najlepšie texty vydalo v zborníku Kapitán Spomienka. Víťaznou básňou sa zaslúžene stala báseň BUSstory od Z. Martiškovej, ktorá ako jediná má dve básne v knihe. Jej druhý text sa nazýva A teraz tú našu, pričom ide taktiež o jednu z najlepších básní v zbierke. V oboch prípadoch ide o dlhšie texty, ktoré sú jazykovo aktuálne a tematicky veľmi blízke detskému čitateľovi. Obe básne sú originálne, vtipné, prepracované a vypointované. Zábavná je aj fantazijná báseň M. Hlušíkovej Lietajúca krava. Metaforickosťou a symbolickosťou vyniká text O Larve od R. Daleckého, ktorý premyslene pracuje s ireálnom. Predškolákov určite pobaví hravá báseň o mliečnom chrupe Rastú ako huby po daždi od J. Šimulčíkovej. Súčasným deťom čaro (minulých) prázdnin (u strýka na dedine) pripomína M. Šipošová v nostalgickom texte Super prázdniny. Vyzdvihnúť možno ešte ľahkosť a jemný humor básne Dúšok s duchom E. Kolmanovej, tému hendikepu v texte R. Korbovej Láska na prvý pohľad a báseň Rebelka od A. Oravcovej, ktorá môže osloviť tínedžerov.

Spomínaná M. Hlušíková, skúsená a oceňovaná prozaička pre deti a mládež, tematicky v apríli vydala svoju prvú zbierku básní pre deti pod názvom Aprílová brada a iné švihnuté básne (Slovart) a ako spomínaná báseň zo zborníka a názov zbierky napovedajú, ide o zábavnú lyriku. Tematicky pestré kratšie texty striedajú dlhšie básne, v ktorých autorka využíva mnohé formy komického, čím určite pobaví čitateľa. Väčšina básní sa vyznačuje invenčnosťou a originálnosťou, čo sa odráža aj v hravej jazykovej vynaliezavosti a tvorivosti. Hlušíková dokáže prekvapiť recipienta, na čo využíva najmä fantazijnosť, personifikáciu, nonsens či vtipný zvrat. Mnohé texty sú vypointované, ale sem-tam sa nájde aj slabšia básnička.

V roku 2018 D. Hevier vybral zo svojej tvorby najlepšie básne pre dospelého recipienta, ktoré následne súborne vyšli pod názvom tak takéto básne píše hevier (Trio Publishing), o rok na to opäť vybral svoje najlepšie básne, ale tentokrát adresované detskému čitateľovi, ktoré vyšli v zbierke tak takéto básne pre deti píše hevier (Trio Publishing). Čitateľ sa tak môže na jednom mieste oboznámiť s najreprezentatívnejšími Hevierovými básňami, ktoré patria medzi kvalitatívny základ slovenskej poézie pre deti. Možno odporučiť aj nové vydanie knihy Básnička ti pomôže (Buvik) od D. Heviera, ktorý sa zas spojil s ilustrátorkou M. Nerádovou. Práve Nerádovej poetika (jej hravé, vtipné a sýtofarebné ilustrácie) sa hodí ku knihám adresovaných najmenším čitateľom. Krátke a jednoduché, ale hravé a vtipné básničky majú pomôcť tak rodičom, ako aj ich samotným deťom pri každodenných situáciách. Zbierka je kompozične rámcovaná prebúdzaním a zaspávaním, medzi ktorými sú básničky, ktoré majú pomôcť pri obliekaní, jedení či umývaní: „Už sme celí / gombíkatí, / nestratianás / našešaty“.

Dávid Dziak je odborným asistentom na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove, kde sa venuje najmä literatúre pre deti a mládež. Píše tiež básne pre deti, ktoré boli publikované v časopise Slniečko (2020-2021, roč. 75, č. 1-10) a Vertigo (2018, č. 5) či v zborníku Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019).