Petrohradská

pri svetle bielych nocí
vždy nový svedok
nový žiaľ

kto dnes dbá
na morské panny
vyplavené v cudzej krajine
sediace na skale
oproti vetru a ohňu

kam sa vlastne dívajú
a kam sa dívam ja?

príliv
čo sa vplazí pod kožu
ako krab

vždy prekvapí

vždy
ma
prekvapí

xxx

čím dnes porazím draka?
opäť sa vplazil pod vankúš

vstávam z lôžka
stieram bozky z úst
brodím sa tŕním
volám tvoje meno
prosím draka
vezmi si radšej mňa

nemám meč
len bdelé úsvity
hlboký dych
a nekonečné svety
visiace
na končekoch mojich mihalníc

xxx

vždy polievaj ruže

keď ti skrehnú ruky
pochopíš
ako dlho rozkvitajú
a prečo len v jedinom poradí

najprv sadajú na plecia ako vtáky
potom už len spomínaš
na jemný šelest ich krídel

všímaj si
vrásky na svojej tvári
na ktorých miestach
a prečo sa objavujú

najprv rastú rôznymi smermi
ako ruže
až sú navždy tým
čo sa ťa dotklo alebo ťa obišlo

vždy polievaj ruže

nezabúdaj na to
čím sa sýtia
a prečo tak rýchlo umierajú

 

My

aj to je byť ženou

vykladať na stôl milencov
ako tarotové karty
s prázdnymi obrázkami

blázon

pustovník

cisár

starať sa o krv a infekciu
miesta najviac poznačeného mojou ženskosťou

aj to je byť ženou

uctievať krásu
aj keď ju práve
nenávidíme

Poéziu Aleny Oravcovej možno v ostatných rokoch registrovať aj vďaka iným literárnym súťažiam, v ktorých autorka zvíťazila, prípadne sa umiestnila na popredných miestach (Akademický Prešov, Cena Rudolfa Fabryho, Literárna Senica a iné). Aj básne zaslané do kampane Ukáž sa! vynikajú, v porovnaní s ostatnými textami, vyššou kvalitou. Napriek tomu sa v nich opakuje problém, ktorým je neschopnosť textov osloviť a presvedčiť čitateľa prirodzenou naliehavosťou. Básne väčšmi charakterizuje naliehanie na čitateľa a úsilie zapôsobiť ako naliehavosť motivovaná nevyhnutnosťou vypovedať. Zriedkavejšie sa v nich vyskytuje, balansovanie na hrane sentimentu, fragmentárnosť (báseň Petrohradská), nefunkčné používanie vymedzovacích a privlastňovacích zámen či refrénovité opakovanie verša (xxx/vždy polievaj ruže), ktoré neplní odčítateľný pôvodný zámer. Spoločnou vlastnosťou zaslaných textov je aj ich nežiaduca rozplývavosť a vágnosť výpovede. Napriek skutočnosti, že autorka siaha v rámci jednotlivých básní po významovo príbuzných motívoch, chýba im istá hierarchizácia (podriadenosť konkrétnych motívov leitmotívu, ktorý by dal textu určitý smer). Štruktúrovanie motívov a vzťahov medzi nimi by Oravcovej básňam dodalo potrebnú razanciu a systém.

Lenka Šafranová

Alena Oravcová (1992). Momentálne pracujem ako doktorandka v odbore literárna veda na FF UPJŠ v Košiciach a takisto v Rádiu Regina Východ, kde sa podieľam na relácii Zamyslenie dňa. Venujem sa cudzím jazykom (najmä anglický a francúzsky) a takisto výtvarnej tvorbe.