Desiatka polemizuje

1:Čo je to pravda?
0:Chyba, ktorá chybí.
1:Ahaaa…
0:Má to tak vo zvyku. Prevaľuje svoje ťažké telo zboka nabok.
1:A má vždy pravda pravdu?
0:Vždy nie… Vlastne vôbec! Tuším, že nikto nemá pravdu.
1:Tušíš?
0:Som si istá!
1:Asi súhlasím. Každý má svoju pravdu.
0:Svoju! To je to slovo adekvátne každému klamárovi.
1:Hmm…Verím v lož.
0:Ja neverím v nič.
1:A to môžeš?!
0:Nie, ale vyjadrila som svoju pravdu.

Laická premisa na fakulte teológie

Ak Biblia nebude najpredávanejšia kniha…
Ak Korán napísali apoštoli…
Ak Mahábhárata nebude v súlade s  Rámájanou…
Ak Óm bude len citoslovcom pri zívnutí…
Ak Tóra stratí oblohu posiatu Dávidmi…
na vine budú veriaci…

…ateisti

Motýlik v nočnej službe

Ako moľa sa ženiem za svetlom.
S krídlami prelietavam od lampy k lampe
a rozmýšľam,
ktoré
fotóny mi chutili
lepšie.
Zrak o hlade je horší ako zrak o pravde.
Raz však schytám papučou,
zhyniem na dlážke
prilepený v krvomiazge,
v sebe samom.
V takzvanom kubistickom rozpoložení.
Totálny masaker! Masaker, čo nemá krídla…
Už nikdy nepoletím ako žeravý popol
vo vzduchu
v hmle
v kaviarni s fajčiarskou terasou;
ani sa nedozviem, ktorý fotón
bol v odžitých nociach najviac
lahodný.

Pterodaktyl
Prvé pozostatky na Slovensku
objavili (literárni) archeológovia
v druhej polovici 19. storočia
na Orave.
Kostra pozostáva z jednej prízvučnej
a dvoch neprízvučných slabík.
V dnešnej dobe sa jedná o vyhynutý druh.
Okrídleného jaštera
môžeme stále nájsť ako exponát
v ktorejkoľvek knižnici.

Básne Tomáša Janešíka pôsobia vzhľadom na jeho vek (14 rokov) vyspelo. Ich originálnosť spočíva v nadhľade, odstupe od témy, sofistikovanom uhle pohľadu, kultivovanosti prejavu a vo viacerých prípadoch i zvládnutej práci s humorom. Texty zároveň čerpajú z autorovho dobrého všeobecného prehľadu v rôznych oblastiach života. Prejavuje sa v nich básnikov záujem o filozofické, náboženské či literárnovedné témy, ako aj snaha viesť o nich polemický dialóg. Vypointovanie textov často „posúva“ potenciálnu filozofickú rozpravu do komického, odľahčeného módu. Na jednej strane možno toto riešenie považovať za primerané (báseň Pterodaktyl), no na druhej strane sa rovnaký spôsob pointovania básne ukazuje ako nevhodné – prvoplánové a „lacné“ riešenie (báseň Laická premisa na fakulte teológie). V momente, keď do autorovej tvorby vstupuje subjektívny prvok v podobe neskrytej kritiky, vytráca sa z nej vtip a ľahkosť. Báseň sa splošťuje a pôsobí skôr ako jednorazový vtip, na čo by si autor pracujúci s delikátnym, jemným humorom mal dávať väčší pozor.

Lenka Šafranová

Volám sa Tomáš Janešík. Narodil som 14.12. v roku 2004 v meste Banská Štiavnica. Prvé tri roky svojho života som prežil vo Zvolene a od svojich troch rokov mám trvalé bydlisko v meste Sliač. V ňom navštevujem 8. ročník v ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač. Prednedávnom som sa zúčastnil prijímacích skúšok na Bilingválne gymnázium v Banskej Štiavnici, kde ma napokon aj so všetkým šťastím prijali. Keďže som odžil iba štrnásť rokov na tomto svete veľa o sebe povedať neviem, ale v krátkosti som v biografii obsiahol základ svojho života.