Celoštátna literárna súťaž Literárny Zvolen 2023 bude už čoskoro poznať svojich víťazov. Organizátori si pre účastníkov a účastníčky pripravili rôznorodé vzdelávacie aktivity aj bohatý sprievodný program.

Už 11. augusta 2023 sa vo Zvolene uskutoční vyhodnotenie 29. ročníka súťaže Literárny Zvolen, ktoré je spojené s víkendovým vzdelávacím pobytom. Tridsiatka ocenených autorov a autoriek sa stretne vo Zvolene, kde ich čakajú rozborové semináre s odbornou porotou či zaujímavé workshopy so skúsenými lektormi. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 12. augusta o 17:30 v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra Zvolen.

Porotu Literárneho Zvolena 2023 tvoria renomovaní spisovatelia aj literárni teoretici a jej zloženie sa s každým ročníkom mení. Tento rok prózu hodnotili Balla, Weronika Gogola a Dominika Moravčíková, ktorá hodnotila aj v kategórii poézia spolu s Viliamom Nádaskayom a Martinom Hatalom. Pridanie kategórie žánrovej literatúry sa počas minulého ročníka súťaže osvedčilo a tento rok ju hodnotili Alexandra Pavelková, Juraj Búry a Martin Hatala.

Okrem vzdelávacej časti programu čaká účastníkov a účastníčky Literárneho Zvolena aj širokú verejnosť pestrý kultúrny program, ktorý je s literatúrou úzko spätý. Na dvoch literárnych besedách s poetkou a prozaičkou Dominikou Moravčíkovou a prozaičkou Weronikou Gogola môžu spoločne s autorkami reflektovať ich literárnu tvorbu a vypočuť si autorské čítanie úryvkov z ich textov.

V piatok sa v priestoroch Starej radnice mesta Zvolen uskutoční divadelné predstavenie Nič sa nestalo, ktoré patrí do repertoáru divadla Ticho a spol. a je dramatizáciou rovnomennej prózy Zuzany Šmatlákovej, ktorá bola finalistkou ceny Anasoft Litera.

Hostkou bude aj poetka Eva Luka, ktorá má pre účastníkov a účastníčky Literárneho Zvolena pripravený zaujímavý poetický workshop.

Koncert pesničkára Eda Klenu bude nielen príjemným zážitkom, ale aj oknom do sveta textov piesní a svoje vedomosti môžu v tímoch otestovať počas literárneho kvízu vo zvolenskom Secret Bare.

Národnému osvetovému centru, ktoré je odborným garantom, sponzorom aj vyhlasovateľom súťaže, a Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen sa každoročne darí prinášať literatúru do Zvolena a vzdelávať neprofesionálnych autorov aj autorky. Tento rok prizvali aj Podpolianske osvetové stredisko, aby posilnilo organizačnú spoluprácu na tomto rastúcom literárnom podujatí.

Práve vzdelávacia časť programu je pre organizátorov najdôležitejšia. V každej z troch kategórií vybrala porota jedného laureáta alebo laureátku hlavnej ceny, ktorí získajú odborný mentoring s etablovanými autormi a autorkami. Počas minulého ročníka bola mentorkou napríklad poetka Mária Ferenčuhová a vyskúšal si to aj porotca Martin Hatala. Mená tohtoročných mentorov ešte ostávajú prekvapením, no ocenení autori a ocenené autorky sa majú zaručene na čo tešiť.

Ak vás zaujíma, kto tvorí tridsiatku ocenených autorov a autoriek a ktoré texty sa porota rozhodla oceniť, navštívte www.nocka.sk v časti Súťaže a NU, kam po podujatí pribudne aj elektronická verzia zborníka ocenených textov.

Literárny Zvolen je celoštátna súťaž literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania. Vyhlasovateľom, odborným garantom, hlavným finančným partnerom a hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi sú Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Podpolianske osvetové stredisko. Partnermi sú mesto Zvolen a Literárne informačné centrum.

Zdroj: Národné osvetové centrum