(Článok vo veršoch)

„Ako je ticho, pokojne a velebne, celkom inak, ako keď som utekal,“ myslel si knieža Andrej, „inak, ako keď sme utekali, kričali a bojovali; celkom inak, ako keď sa Francúz a delostrelec ťahali so zlostnými a vydesenými tvárami o vyterák – celkom inak plynú oblaky po tomto vysokom, nekonečnom nebi. Ako to, že som to vysoké nebo skôr nevidel? A aký som šťastný, že som ho konečne zbadal. Veru, všetko je márnosť, všetko je klam okrem tohto nekonečného neba. Nič, nič niet okrem neho. Ba ani neba niet, ničoho niet, je len ticho a pokoj. A chvalabohu…“

Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mier[1]

*

Prešiel čas

Okolo starej veže

Kladivo odohnalo strach

Obrúsok vzlietol od závanu vetra

Jediná svieca horí aj to hore nohami

*

Poľné stĺpy

Obklopené snehom

Kráčajú oproti tebe

Osamelému nočnému pútnikovi

Jedine strach ťa ešte drží pri živote

*

Pán domu

Obliekol si teplé šaty

Krokom prešiel do záhrady

Obišiel okolo stromu

Jemne ho pohladil ako tvár

*

Preletel netopier

Odletel kamsi

Kam odlietajú iba netopiere

Okrídlené temnotou

Jediným svetlom ktorému veria

*

Pekne sa začínal deň

Obnažené lúče slnka

Kohosi pálili ľadom

Obzrel sa ktosi pozrel sa kamsi

Jemne si zotrel kryštálik slzy

*

Pole poliate penou

Odkvitnutých púpav

Kolenačky plávaš

Opúpavený poľom

Jeden deň ktorého je dlhší ako vek

*

Príjemne svieca hreje dlane

Okná nepúšťajú svetlo von

Každý kto ide

Okolo v oknách

Jasne uvidí primrznutý sen

*

Priniesli dary

Obdarúvať nebolo koho

Ktosi vyviedol z domu všetkých

Oklamal ich slepým chodníkom

Jedine prázdnota domu mu zostala verná

*

Padali jablká ďaleko od stromu

Ošľahané vetrom

Kradli ich deti

Ošľahané vetrom

Jablká ich hriali v teple starých svetrov

*

Porovnať sa dá všetko so všetkým

Okrem toho čo sa nedá porovnať s ničím

Kričí v diaľke stará sova

Okrem nej tu už nikto nekričí

Jar zvoláva všetkých domov

*

Podarovať svetlo tomu kto žil vo tme

Obdarovať tichom toho kto žil v zhone

Kúpiť niekomu niečo milé malé

Oklamať niekoho milosrdným klamstvom

Ja viem čo komu treba hovorí jazdec na koni

*

Pomaly plávajú oblaky

Otvor oči

Klenie sa nad tebou nebo

Obrovské vysoké nekonečné nebo

Jasné bezodné nebo

[1] Preložila Ružena Dvořáková-Žiaranová.

Valerij Kupka (1962) je básnik a prekladateľ. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svetla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi, A. Goľdštejn, S. Dovlatov, I. Iľf – J. Petrov, F. M. Dostojevskij, Ľ. Petruševská, J. Vodolazkin a i.), z ukrajinčiny (J. Andruchovyč) a do rusínčiny, zostavil antológie poézie Ruská moderna (2011) a Ruská avantgarda (2013) a čísla Revue svetovej literatúry venované ruskej (3/1994, 3/2000, 1/2011), gruzínskej (1/2013) a arménskej literatúre (1/2014). Ako prekladateľ spolupracuje s rusínskym Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove. Je držiteľom prémie Literárneho fondu za preklad románu J. Andruchovyča Moskoviáda (2013) a románu J. Vodolazkina Laurus (2019). Zúčastnil sa na básnických festivaloch v Česku, Poľsku, Slovinsku, Gruzínsku, Arménsku, Rusku, Azerbajdžane a na Ukrajine.